Khay đá tạo hình - Shop độc và lạ - www.hanglahangdoc.com
Khay đông đá hình bộ não
Giá : 10,000  VND
Khay đông đá hình bộ não Khay đông đá hình bộ não


Khuôn làm ly đá đông - Ice Shots Tray
Giá : 10,000  VND
Khuôn làm ly đá đông - Ice Shots Tray Khuôn làm ly đá đông - Ice Shots Tray


Khay đông đá hình chiếc nhẫn - Ring Ice Tray
Giá : 10,000  VND
Khay đông đá hình chiếc nhẫn - Ring Ice Tray Khay đông đá hình chiếc nhẫn - Ring Ice Tray


Khay đá tạo hình quả bom B52 - Bomb Ice Stray
Giá : 10,000  VND
Khay đá tạo hình quả bom B52 - Bomb Ice Stray Khay đá tạo hình quả bom B52 - Bomb Ice Stray


Khuôn đông đá hình súng
Giá : 10,000  VND
Khuôn đông đá hình súng Khuôn đông đá hình súng


Khay đá hình con sâu băng
Giá : 10,000  VND
Khay đá hình con sâu băng Khay đá hình con sâu băng


Khay đông đá hình chim cánh cụt
Giá : 10,000  VND
Khay đông đá hình chim cánh cụt Khay đông đá hình chim cánh cụt


Khay đông đá hình con tàu Titanic - Ship Ice Tray
Giá : 10,000  VND
Khay đông đá hình con tàu Titanic - Ship Ice Tray Khay đông đá hình con tàu Titanic - Ship Ice Tray


Khay đá hàm răng ma cà rồng, Vampire Teeth Cube Ice Tray
Giá : 10,000  VND
Khay đá hàm răng ma cà rồng, Vampire Teeth Cube Ice Tray Khay đá hàm răng ma cà rồng, Vampire Teeth Cube Ice Tray


Bạch tuột băng giá
Giá : 10,000  VND
Bạch tuột băng giá Bạch tuột băng giá


Khuôn đá hình ma Halloween
Giá : 10,000  VND
Khuôn đá hình ma Halloween Khuôn đá hình ma Halloween


Khay tạo đá khuôn mặt hoảng hốt
Giá : 10,000  VND
Khay tạo đá khuôn mặt hoảng hốt Khay tạo đá khuôn mặt hoảng hốt


Khay đá hình tượng đảo Phục sinh
Giá : 10,000  VND
Khay đá hình tượng đảo Phục sinh Khay đá hình tượng đảo Phục sinh


Khay đá Robot
Giá : 10,000  VND
Khay đá Robot Khay đá Robot


Khay đá viên đạn độc đáo
Giá : 10,000  VND
Khay đá viên đạn độc đáo Khay đá viên đạn độc đáo


Khay đá tạo hình viên kem y như thật (loại lớn)
Giá : 10,000  VND
Khay đá tạo hình viên kem y như thật (loại lớn) Khay đá tạo hình viên kem y như thật (loại lớn)


Khuôn đá tạo hình viên kem nhỏ
Giá : 8,000  VND
Khuôn đá tạo hình viên kem nhỏ Khuôn đá tạo hình viên kem nhỏ


THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CỦA BẠN
TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG :