Tẩu Thuốc Lá - Shop độc và lạ - www.hanglahangdoc.com
Đầu lọc khói thuốc Nhật Bản Tiltil Mitil micro filter
Giá : 55,000  VND
Đầu lọc khói thuốc Nhật Bản Tiltil Mitil micro filter Đầu lọc khói thuốc Nhật Bản Tiltil Mitil micro filter


Tẩu lọc Nhật Bản Herb Micro Filter cao cấp
Giá : 60,000  VND
Tẩu lọc Nhật Bản Herb Micro Filter cao cấp Tẩu lọc Nhật Bản Herb Micro Filter cao cấp


Tẩu thuốc Permanent Mini Nhật Bản PM 05
Giá : 250,000  VND
Tẩu thuốc Permanent Mini Nhật Bản PM 05 Tẩu thuốc Permanent Mini Nhật Bản PM 05


Tẩu lọc khói thuốc cao cấp Nhật Bản PM10
Giá : 290,000  VND
Tẩu lọc khói thuốc cao cấp Nhật Bản PM10 Tẩu lọc khói thuốc cao cấp Nhật Bản PM10


Tẩu lọc đá từ tính Permanent PM30 Nhật Bản
Giá : 340,000  VND
Tẩu lọc đá từ tính Permanent PM30 Nhật Bản Tẩu lọc đá từ tính Permanent PM30 Nhật Bản


Tẩu thanh lọc khói thuốc lá Nhật bản cao cấp Y-350
Giá : 250,000  VND
Tẩu thanh lọc khói thuốc lá Nhật bản cao cấp Y-350 Tẩu thanh lọc khói thuốc lá Nhật bản cao cấp Y-350


Đầu lọc khói thuốc lá Nhật Bản Middy Y-110LZ
Giá : 280,000  VND
Đầu lọc khói thuốc lá Nhật Bản Middy Y-110LZ Đầu lọc khói thuốc lá Nhật Bản Middy Y-110LZ


Tẩu lọc thuốc Friend Holder 130L Nhật Bản
Giá : 300,000  VND
Tẩu lọc thuốc Friend Holder 130L Nhật Bản Tẩu lọc thuốc Friend Holder 130L Nhật Bản


Tẩu lọc thuốc Nhật Bản Y-380, 02 đầu dài/ ngắn phong cách
Giá : 320,000  VND
Tẩu lọc thuốc Nhật Bản Y-380, 02 đầu dài/ ngắn phong cách Tẩu lọc thuốc Nhật Bản Y-380, 02 đầu dài/ ngắn phong cách


Tẩu lọc khói thuốc lá Nhật Bản Y-140 cao cấp
Giá : 360,000  VND
Tẩu lọc khói thuốc lá Nhật Bản Y-140 cao cấp Tẩu lọc khói thuốc lá Nhật Bản Y-140 cao cấp


Buồng lọc Y-100 Friend Holder chính hãng Nhật Bản
Giá : 80,000  VND
Buồng lọc Y-100 Friend Holder chính hãng Nhật Bản Buồng lọc Y-100 Friend Holder chính hãng Nhật Bản


Tẩu khử chất độc Zobo ZB-212 (cao cấp)
Giá : 300,000  VND
Tẩu khử chất độc Zobo ZB-212 (cao cấp) Tẩu khử chất độc Zobo ZB-212 (cao cấp)


Tẩu hút thuốc lá Zobo zb-326 hoa văn sang trọng
Giá : 310,000  VND
Tẩu hút thuốc lá Zobo zb-326 hoa văn sang trọng Tẩu hút thuốc lá Zobo zb-326 hoa văn sang trọng


Tẩu Zobo đẳng cấp ZB-235 (long body) sành điệu
Giá : 470,000  VND
Tẩu Zobo đẳng cấp ZB-235 (long body) sành điệu Tẩu Zobo đẳng cấp ZB-235 (long body) sành điệu


Tẩu rồng Zobo ZB-218 (đẳng cấp)
Giá : 540,000  VND
Tẩu rồng Zobo ZB-218 (đẳng cấp) Tẩu rồng Zobo ZB-218 (đẳng cấp)


Đầu lọc khói thuốc lá Zobo 262 chạm rồng VIP đẳng cấp
Giá : 550,000  VND
Đầu lọc khói thuốc lá Zobo 262 chạm rồng VIP đẳng cấp Đầu lọc khói thuốc lá Zobo 262 chạm rồng VIP đẳng cấp


Tẩu lọc đẳng cấp Zobo 219 rồng nổi mạ vàng 24K
Giá : 600,000  VND
Tẩu lọc đẳng cấp Zobo 219 rồng nổi mạ vàng 24K Tẩu lọc đẳng cấp Zobo 219 rồng nổi mạ vàng 24K


Tẩu rồng khắc thủ công nguyên con gỗ mum cao cấp (cỡ nhỏ)
Giá : 720,000  VND
Tẩu rồng khắc thủ công nguyên con gỗ mum cao cấp (cỡ nhỏ) Tẩu rồng khắc thủ công nguyên con gỗ mum cao cấp (cỡ nhỏ)


Tẩu lọc gỗ mum hình rồng khắc cao cấp (loại lớn)
Giá : 830,000  VND
Tẩu lọc gỗ mum hình rồng khắc cao cấp (loại lớn) Tẩu lọc gỗ mum hình rồng khắc cao cấp (loại lớn)


Tẩu hút thuốc lá điếu nhỏ dùng 1 lần Zobo ZB-098
Giá : 40,000  VND
Tẩu hút thuốc lá điếu nhỏ dùng 1 lần Zobo ZB-098 Tẩu hút thuốc lá điếu nhỏ dùng 1 lần Zobo ZB-098


Tẩu thuốc lá thân kéo dài điếu nhỏ (esse) CLASSIC 1
Giá : 180,000  VND
Tẩu thuốc lá thân kéo dài điếu nhỏ (esse) CLASSIC 1 Tẩu thuốc lá thân kéo dài điếu nhỏ (esse) CLASSIC 1


Tẩu thuốc lá thân dài tùy chỉnh CLASSIC 2 hút điếu thuốc thường - Cổ điển & cá tính
Giá : 180,000  VND
Tẩu thuốc lá thân dài tùy chỉnh CLASSIC 2 hút điếu thuốc thường - Cổ điển & cá tính Tẩu thuốc lá thân dài tùy chỉnh CLASSIC 2 hút điếu thuốc thường - Cổ điển & cá tính


Tẩu lọc hút thuốc điếu thường & esse Zobo ZB-816A
Giá : 270,000  VND
Tẩu lọc hút thuốc điếu thường & esse Zobo ZB-816A Tẩu lọc hút thuốc điếu thường & esse Zobo ZB-816A


Tẩu lọc Zobo 258 điếu thuốc lá nhỏ & lớn (cao cấp)
Giá : 300,000  VND
Tẩu lọc Zobo 258 điếu thuốc lá nhỏ & lớn (cao cấp) Tẩu lọc Zobo 258 điếu thuốc lá nhỏ & lớn (cao cấp)


Tẩu thuốc lá điếu nhỏ và lớn Zobo 336, nhỏ gọn
Giá : 320,000  VND
Tẩu thuốc lá điếu nhỏ và lớn Zobo 336, nhỏ gọn Tẩu thuốc lá điếu nhỏ và lớn Zobo 336, nhỏ gọn


Tẩu lọc 02 chế độ, dùng cho điếu thường & esse ZB 337-HV
Giá : 380,000  VND
Tẩu lọc 02 chế độ, dùng cho điếu thường & esse ZB 337-HV Tẩu lọc 02 chế độ, dùng cho điếu thường & esse ZB 337-HV


Đầu lọc thuốc lá ZB 337-RO cho điếu lớn & nhò, 02 chế độ lọc, chạm rồng nổi
Giá : 400,000  VND
Đầu lọc thuốc lá ZB 337-RO cho điếu lớn & nhò, 02 chế độ lọc, chạm rồng nổi Đầu lọc thuốc lá ZB 337-RO cho điếu lớn & nhò, 02 chế độ lọc, chạm rồng nổi


Tẩu lọc khói thuốc Zobo Zb-208 cao cấp 2 phương pháp
Giá : 300,000  VND
Tẩu lọc khói thuốc Zobo Zb-208 cao cấp 2 phương pháp Tẩu lọc khói thuốc Zobo Zb-208 cao cấp 2 phương pháp


Tẩu lọc thuốc 03 chế độ zobo 252, đẳng cấp VIP
Giá : 450,000  VND
Tẩu lọc thuốc 03 chế độ zobo 252, đẳng cấp VIP Tẩu lọc thuốc 03 chế độ zobo 252, đẳng cấp VIP


Tẩu lọc khói thuốc lá Sanda 165, nhỏ gọn và tiện lợi
Giá : 30,000  VND
Tẩu lọc khói thuốc lá Sanda 165, nhỏ gọn và tiện lợi Tẩu lọc khói thuốc lá Sanda 165, nhỏ gọn và tiện lợi


Tẩu hút thuốc Sanda SD 127 - bảo vệ sức khỏe người hút thuốc
Giá : 50,000  VND
Tẩu hút thuốc Sanda SD 127 - bảo vệ sức khỏe người hút thuốc Tẩu hút thuốc Sanda SD 127 - bảo vệ sức khỏe người hút thuốc


Tẩu thuốc lá Zobo 015 - thanh lọc khói thuốc
Giá : 70,000  VND
Tẩu thuốc lá Zobo 015 - thanh lọc khói thuốc Tẩu thuốc lá Zobo 015 - thanh lọc khói thuốc


Tẩu hút thuốc lá Zobo 055 hộp thiếc
Giá : 100,000  VND
Tẩu hút thuốc lá Zobo 055 hộp thiếc Tẩu hút thuốc lá Zobo 055 hộp thiếc


Tẩu thanh lọc khói thuốc lá điếu Zobo 038, siêu nhỏ gọn
Giá : 120,000  VND
Tẩu thanh lọc khói thuốc lá điếu Zobo 038, siêu nhỏ gọn Tẩu thanh lọc khói thuốc lá điếu Zobo 038, siêu nhỏ gọn


Đầu lọc thuốc lá Zobo 056 phá cách
Giá : 145,000  VND
Đầu lọc thuốc lá Zobo 056 phá cách Đầu lọc thuốc lá Zobo 056 phá cách


Tẩu thuốc lá Zobo 057 - Thanh lọc khói thuốc lịch lãm
Giá : 145,000  VND
Tẩu thuốc lá Zobo 057 - Thanh lọc khói thuốc lịch lãm Tẩu thuốc lá Zobo 057 - Thanh lọc khói thuốc lịch lãm


Tẩu thuốc Zobo 059 hộp thiếc lịch lãm
Giá : 145,000  VND
Tẩu thuốc Zobo 059 hộp thiếc lịch lãm Tẩu thuốc Zobo 059 hộp thiếc lịch lãm


Tẩu thuốc Zobo 060 sang trọng
Giá : 145,000  VND
Tẩu thuốc Zobo 060 sang trọng Tẩu thuốc Zobo 060 sang trọng


Đầu lọc khói thuốc lá Zobo 227, rồng cuộn tinh tế
Giá : 190,000  VND
Đầu lọc khói thuốc lá Zobo 227, rồng cuộn tinh tế Đầu lọc khói thuốc lá Zobo 227, rồng cuộn tinh tế


Buồng lọc Sanda SD-27, dùng cho tẩu ZB-208 và Friend Holder 130L
Giá : 45,000  VND
Buồng lọc Sanda SD-27, dùng cho tẩu ZB-208 và Friend Holder 130L Buồng lọc Sanda SD-27, dùng cho tẩu ZB-208 và Friend Holder 130L


Tẩu lọc nước cho thuốc lá điếu JT-C1, bằng đồng, siêu nhỏ gọn
Giá : 120,000  VND
Tẩu lọc nước cho thuốc lá điếu JT-C1, bằng đồng, siêu nhỏ gọn Tẩu lọc nước cho thuốc lá điếu JT-C1, bằng đồng, siêu nhỏ gọn


Tẩu thuốc bằng đồng JT-C2, lọc nước dùng cho thuốc lá điếu và thuốc sợi
Giá : 140,000  VND
Tẩu thuốc bằng đồng JT-C2, lọc nước dùng cho thuốc lá điếu và thuốc sợi Tẩu thuốc bằng đồng JT-C2, lọc nước dùng cho thuốc lá điếu và thuốc sợi


Tẩu thuốc lọc nước cổ điển và tinh tế CT-1
Giá : 160,000  VND
Tẩu thuốc lọc nước cổ điển và tinh tế CT-1 Tẩu thuốc lọc nước cổ điển và tinh tế CT-1


Tẩu hút thuốc lá lọc nước bằng đồng CT-2
Giá : 165,000  VND
Tẩu hút thuốc lá lọc nước bằng đồng CT-2 Tẩu hút thuốc lá lọc nước bằng đồng CT-2


Tẩu lọc thuốc lá dùng nước 518, bằng đồng mini sang trọng
Giá : 170,000  VND
Tẩu lọc thuốc lá dùng nước 518, bằng đồng mini sang trọng Tẩu lọc thuốc lá dùng nước 518, bằng đồng mini sang trọng


Tẩu mini lọc nước Zobo 507
Giá : 110,000  VND
Tẩu mini lọc nước Zobo 507 Tẩu mini lọc nước Zobo 507


Tẩu lọc nước Zobo ZB-501
Giá : 180,000  VND
Tẩu lọc nước Zobo ZB-501 Tẩu lọc nước Zobo ZB-501


Tẩu hút thuốc lá sợi, tẩu lọc nước Zobo 502
Giá : 175,000  VND
Tẩu hút thuốc lá sợi, tẩu lọc nước Zobo 502 Tẩu hút thuốc lá sợi, tẩu lọc nước Zobo 502


Tẩu lọc nước: thuốc lá sợi và thuốc điếu Zobo 503 có đèn led
Giá : 210,000  VND
Tẩu lọc nước: thuốc lá sợi và thuốc điếu Zobo 503 có đèn led Tẩu lọc nước: thuốc lá sợi và thuốc điếu Zobo 503 có đèn led


Tẩu nước Zobo Zb-505
Giá : 195,000  VND
Tẩu nước Zobo Zb-505 Tẩu nước Zobo Zb-505


Tẩu lọc nước, hút thuốc lá điếu ZB 513 cực sành điệu
Giá : 250,000  VND
Tẩu lọc nước, hút thuốc lá điếu ZB 513 cực sành điệu Tẩu lọc nước, hút thuốc lá điếu ZB 513 cực sành điệu


Tẩu thuốc lào Zobo ZB-509 (tẩu đại)
Giá : 280,000  VND
Tẩu thuốc lào Zobo ZB-509 (tẩu đại) Tẩu thuốc lào Zobo ZB-509 (tẩu đại)


Tẩu lọc nước Zobo 510, hoa văn cao cấp
Giá : 295,000  VND
Tẩu lọc nước Zobo 510, hoa văn cao cấp Tẩu lọc nước Zobo 510, hoa văn cao cấp


Tẩu lọc nước Zobo ZB 521 có đèn, sang trọng
Giá : 300,000  VND
Tẩu lọc nước Zobo ZB 521 có đèn, sang trọng Tẩu lọc nước Zobo ZB 521 có đèn, sang trọng


Tẩu lọc nước cho thuốc lá điếu Zobo 518, rồng cuộn tinh tế
Giá : 320,000  VND
Tẩu lọc nước cho thuốc lá điếu Zobo 518, rồng cuộn tinh tế Tẩu lọc nước cho thuốc lá điếu Zobo 518, rồng cuộn tinh tế


Tẩu lọc nước cho thuốc lá điếu Zobo 520, 02 dây đẳng cấp VIP
Giá : 450,000  VND
Tẩu lọc nước cho thuốc lá điếu Zobo 520, 02 dây đẳng cấp VIP Tẩu lọc nước cho thuốc lá điếu Zobo 520, 02 dây đẳng cấp VIP


Tẩu đồng hút thuốc lá, tùy chỉnh độ dài
Giá : 160,000  VND
Tẩu đồng hút thuốc lá, tùy chỉnh độ dài Tẩu đồng hút thuốc lá, tùy chỉnh độ dài


Tẩu hút thuốc lá sợi Sanda 101, nhỏ gọn
Giá : 90,000  VND
Tẩu hút thuốc lá sợi Sanda 101, nhỏ gọn Tẩu hút thuốc lá sợi Sanda 101, nhỏ gọn


Tẩu hút thuốc sợi Sanda SD-109
Giá : 165,000  VND
Tẩu hút thuốc sợi Sanda SD-109 Tẩu hút thuốc sợi Sanda SD-109


Tẩu dố hút thuốc lá sợi Sanda SD-103
Giá : 185,000  VND
Tẩu dố hút thuốc lá sợi Sanda SD-103 Tẩu dố hút thuốc lá sợi Sanda SD-103


Tẩu Sherlock Holmes Sanda SD-106, nhỏ gọn
Giá : 195,000  VND
Tẩu Sherlock Holmes Sanda SD-106, nhỏ gọn Tẩu Sherlock Holmes Sanda SD-106, nhỏ gọn


Tẩu Sherlock Holmes hút thuốc lá sợi Sanda SD-110
Giá : 250,000  VND
Tẩu Sherlock Holmes hút thuốc lá sợi Sanda SD-110 Tẩu Sherlock Holmes hút thuốc lá sợi Sanda SD-110


Tẩu thuốc lào Sanda SD 723, mini sang trọng
Giá : 250,000  VND
Tẩu thuốc lào Sanda SD 723, mini sang trọng Tẩu thuốc lào Sanda SD 723, mini sang trọng


Tẩu hút thuốc lá sợi Sanda SD 732
Giá : 250,000  VND
Tẩu hút thuốc lá sợi Sanda SD 732 Tẩu hút thuốc lá sợi Sanda SD 732


Tẩu lọc thuốc lá sợi Sanda SD 733
Giá : 250,000  VND
Tẩu lọc thuốc lá sợi Sanda SD 733 Tẩu lọc thuốc lá sợi Sanda SD 733


Tẩu lọc thuốc lá sợi Sanda SD 735
Giá : 250,000  VND
Tẩu lọc thuốc lá sợi Sanda SD 735 Tẩu lọc thuốc lá sợi Sanda SD 735


Tẩu lọc hút thuốc lá sợi Sanda SD 771
Giá : 250,000  VND
Tẩu lọc hút thuốc lá sợi Sanda SD 771 Tẩu lọc hút thuốc lá sợi Sanda SD 771


Tẩu dunhill Sanda SD 772 hút thuốc lá sợi (cỡ đại)
Giá : 250,000  VND
Tẩu dunhill Sanda SD 772 hút thuốc lá sợi (cỡ đại) Tẩu dunhill Sanda SD 772 hút thuốc lá sợi (cỡ đại)


Tẩu thuốc Sanda SD 775
Giá : 270,000  VND
Tẩu thuốc Sanda SD 775 Tẩu thuốc Sanda SD 775


Tẩu hút thuốc lào sợi Sanda Sanda SD 776
Giá : 250,000  VND
Tẩu hút thuốc lào sợi Sanda Sanda SD 776 Tẩu hút thuốc lào sợi Sanda Sanda SD 776


Tẩu thuốc lá gỗ hút thuốc sợi, nhỏ gọn V1
Giá : 70,000  VND
Tẩu thuốc lá gỗ hút thuốc sợi, nhỏ gọn V1 Tẩu thuốc lá gỗ hút thuốc sợi, nhỏ gọn V1


Tẩu dố bằng gồ hút thuốc sợi V2
Giá : 85,000  VND
Tẩu dố bằng gồ hút thuốc sợi V2 Tẩu dố bằng gồ hút thuốc sợi V2


Tẩu thuốc bằng gỗ hút thuốc lá sợi V3
Giá : 105,000  VND
Tẩu thuốc bằng gỗ hút thuốc lá sợi V3 Tẩu thuốc bằng gỗ hút thuốc lá sợi V3


Tẩu gỗ dùng hút thuốc sợi kiểu cổ điển V4
Giá : 125,000  VND
Tẩu gỗ dùng hút thuốc sợi kiểu cổ điển V4 Tẩu gỗ dùng hút thuốc sợi kiểu cổ điển V4


Tẩu gỗ rắn phong cách thủy thủ pop-eye
Giá : 120,000  VND
Tẩu gỗ rắn phong cách thủy thủ pop-eye Tẩu gỗ rắn phong cách thủy thủ pop-eye


Tẩu thuốc lá mini bằng gỗ Mahogany phong cách thủy thủ Pop-eye
Giá : 230,000  VND
Tẩu thuốc lá mini bằng gỗ Mahogany phong cách thủy thủ Pop-eye Tẩu thuốc lá mini bằng gỗ Mahogany phong cách thủy thủ Pop-eye


Tẩu Dunhill gỗ mum MU-8052 hút thuốc lá sợi
Giá : 320,000  VND
Tẩu Dunhill gỗ mum MU-8052 hút thuốc lá sợi Tẩu Dunhill gỗ mum MU-8052 hút thuốc lá sợi


Tẩu gỗ mum trơn MU-508T hút thuốc lá sợi
Giá : 350,000  VND
Tẩu gỗ mum trơn MU-508T hút thuốc lá sợi Tẩu gỗ mum trơn MU-508T hút thuốc lá sợi


Tẩu Sherlock Holmes gỗ mum hoa văn đáy MU-508H
Giá : 360,000  VND
Tẩu Sherlock Holmes gỗ mum hoa văn đáy MU-508H Tẩu Sherlock Holmes gỗ mum hoa văn đáy MU-508H


Tẩu dố gỗ mum thân dài MU-1049
Giá : 380,000  VND
Tẩu dố gỗ mum thân dài MU-1049 Tẩu dố gỗ mum thân dài MU-1049


Tẩu gỗ Mum hút thuốc sợi kiểu thân dài Z360-2
Giá : 380,000  VND
Tẩu gỗ Mum hút thuốc sợi kiểu thân dài Z360-2 Tẩu gỗ Mum hút thuốc sợi kiểu thân dài Z360-2


Tẩu Sherlock Holmes gỗ mum thân dài Z360-3
Giá : 380,000  VND
Tẩu Sherlock Holmes gỗ mum thân dài Z360-3 Tẩu Sherlock Holmes gỗ mum thân dài Z360-3


Tẩu hút thuốc lá bằng gỗ Mum Z360-Y1 (cỡ đại) cao cấp
Giá : 410,000  VND
Tẩu hút thuốc lá bằng gỗ Mum Z360-Y1 (cỡ đại) cao cấp Tẩu hút thuốc lá bằng gỗ Mum Z360-Y1 (cỡ đại) cao cấp


Tẩu Sherlock Holmes bằng gỗ đàn hương hút thuốc lá sợi DH-631
Giá : 370,000  VND
Tẩu Sherlock Holmes bằng gỗ đàn hương hút thuốc lá sợi DH-631 Tẩu Sherlock Holmes bằng gỗ đàn hương hút thuốc lá sợi DH-631


Tẩu thuốc lá sợi DH-964 hoa văn đáy bằng gỗ đàn hương cao cấp
Giá : 370,000  VND
Tẩu thuốc lá sợi DH-964 hoa văn đáy bằng gỗ đàn hương cao cấp Tẩu thuốc lá sợi DH-964 hoa văn đáy bằng gỗ đàn hương cao cấp


Tẩu gỗ đàn hương Dunhill DH-784 hút thuốc lá sợi cao cấp
Giá : 390,000  VND
Tẩu gỗ đàn hương Dunhill DH-784 hút thuốc lá sợi cao cấp Tẩu gỗ đàn hương Dunhill DH-784 hút thuốc lá sợi cao cấp


Tẩu Sherlock Holmes gỗ cẩm lai đỏ CL-201 vân gỗ dọc
Giá : 410,000  VND
Tẩu Sherlock Holmes gỗ cẩm lai đỏ CL-201 vân gỗ dọc Tẩu Sherlock Holmes gỗ cẩm lai đỏ CL-201 vân gỗ dọc


Tẩu dunhill gỗ cẩm lai CL-111 kiểu dáng độc đáo
Giá : 430,000  VND
Tẩu dunhill gỗ cẩm lai CL-111 kiểu dáng độc đáo Tẩu dunhill gỗ cẩm lai CL-111 kiểu dáng độc đáo


Máy cuốn thuốc lá sợi tự động Mascotte
Giá : 110,000  VND
Máy cuốn thuốc lá sợi tự động Mascotte Máy cuốn thuốc lá sợi tự động Mascotte


Hộp đựng thuốc lá Focus kiêm bật lửa, sang trọng
Giá : 130,000  VND
Hộp đựng thuốc lá Focus kiêm bật lửa, sang trọng Hộp đựng thuốc lá Focus kiêm bật lửa, sang trọng


Hộp thuốc lá đa năng Zobo 018 sang trọng
Giá : 150,000  VND
Hộp thuốc lá đa năng Zobo 018 sang trọng Hộp thuốc lá đa năng Zobo 018 sang trọng


Hộp thuốc lá đa năng 555 bao da sang trọng
Giá : 170,000  VND
Hộp thuốc lá đa năng 555 bao da sang trọng Hộp thuốc lá đa năng 555 bao da sang trọng


Hộp thuốc lá bao da Zobo 005, đựng 14 điếu
Giá : 215,000  VND
Hộp thuốc lá bao da Zobo 005, đựng 14 điếu Hộp thuốc lá bao da Zobo 005, đựng 14 điếu


Hộp thuốc lá bao da lịch lãm D37, đựng 20 điếu
Giá : 230,000  VND
Hộp thuốc lá bao da lịch lãm D37, đựng 20 điếu Hộp thuốc lá bao da lịch lãm D37, đựng 20 điếu


Hộp đựng thuốc Kuboy KC04
Giá : 275,000  VND
Hộp đựng thuốc Kuboy KC04 Hộp đựng thuốc Kuboy KC04


Máy xay thuốc lá sợi nhỏ gọn, đường kính 3cm, bằng nhựa V1
Giá : 25,000  VND
Máy xay thuốc lá sợi nhỏ gọn, đường kính 3cm, bằng nhựa V1 Máy xay thuốc lá sợi nhỏ gọn, đường kính 3cm, bằng nhựa V1


Hộp xay thuốc lá bằng nhựa, đường kính 5,5cm V2
Giá : 32,000  VND
Hộp xay thuốc lá bằng nhựa, đường kính 5,5cm V2 Hộp xay thuốc lá bằng nhựa, đường kính 5,5cm V2


Hộp nghiền thuốc sợi hình trái khế súng, 3 lớp, đường kính 3cm
Giá : 85,000  VND
Hộp nghiền thuốc sợi hình trái khế súng, 3 lớp, đường kính 3cm Hộp nghiền thuốc sợi hình trái khế súng, 3 lớp, đường kính 3cm


Dụng cụ xay thuốc lá hình cầu, 02 tầng, đường kính 4cm V4
Giá : 140,000  VND
Dụng cụ xay thuốc lá hình cầu, 02 tầng, đường kính 4cm V4 Dụng cụ xay thuốc lá hình cầu, 02 tầng, đường kính 4cm V4


THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CỦA BẠN
TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG :