Tẩu Thuốc Lá - Shop độc và lạ - www.hanglahangdoc.com
Đầu lọc khói thuốc Nhật Bản Tiltil Mitil micro filter
Giá : 55,000  VND
Đầu lọc khói thuốc Nhật Bản Tiltil Mitil micro filter Đầu lọc khói thuốc Nhật Bản Tiltil Mitil micro filter


Tẩu lọc Nhật Bản Herb Micro Filter cao cấp
Giá : 60,000  VND
Tẩu lọc Nhật Bản Herb Micro Filter cao cấp Tẩu lọc Nhật Bản Herb Micro Filter cao cấp


Tẩu thuốc Permanent Mini Nhật Bản PM 05
Giá : 250,000  VND
Tẩu thuốc Permanent Mini Nhật Bản PM 05 Tẩu thuốc Permanent Mini Nhật Bản PM 05


Tẩu lọc khói thuốc cao cấp Nhật Bản PM10
Giá : 290,000  VND
Tẩu lọc khói thuốc cao cấp Nhật Bản PM10 Tẩu lọc khói thuốc cao cấp Nhật Bản PM10


Tẩu lọc đá từ tính Permanent PM30 Nhật Bản
Giá : 340,000  VND
Tẩu lọc đá từ tính Permanent PM30 Nhật Bản Tẩu lọc đá từ tính Permanent PM30 Nhật Bản


Tẩu lọc kép Friend Holder 130L Nhật Bản
Giá : 300,000  VND
Tẩu lọc kép Friend Holder 130L Nhật Bản Tẩu lọc kép Friend Holder 130L Nhật Bản


Tẩu hút thuốc lá điếu nhỏ dùng 1 lần Zobo ZB-098
Giá : 40,000  VND
Tẩu hút thuốc lá điếu nhỏ dùng 1 lần Zobo ZB-098 Tẩu hút thuốc lá điếu nhỏ dùng 1 lần Zobo ZB-098


Tẩu lọc hút thuốc điếu thường và esse Zobo ZB-816A
Giá : 270,000  VND
Tẩu lọc hút thuốc điếu thường và esse Zobo ZB-816A Tẩu lọc hút thuốc điếu thường và esse Zobo ZB-816A


Tẩu lọc Zobo 258 điếu thuốc lá nhỏ & lớn (cao cấp)
Giá : 300,000  VND
Tẩu lọc Zobo 258 điếu thuốc lá nhỏ & lớn (cao cấp) Tẩu lọc Zobo 258 điếu thuốc lá nhỏ & lớn (cao cấp)


Tẩu thuốc lá điếu nhỏ và lớn Zobo 336, nhỏ gọn
Giá : 320,000  VND
Tẩu thuốc lá điếu nhỏ và lớn Zobo 336, nhỏ gọn Tẩu thuốc lá điếu nhỏ và lớn Zobo 336, nhỏ gọn


Tẩu khử chất độc Zobo ZB-212 (cao cấp)
Giá : 300,000  VND
Tẩu khử chất độc Zobo ZB-212 (cao cấp) Tẩu khử chất độc Zobo ZB-212 (cao cấp)


Tẩu Zobo đẳng cấp ZB-235 (long body) sành điệu
Giá : 470,000  VND
Tẩu Zobo đẳng cấp ZB-235 (long body) sành điệu Tẩu Zobo đẳng cấp ZB-235 (long body) sành điệu


Tẩu rồng Zobo ZB-218 (đẳng cấp)
Giá : 540,000  VND
Tẩu rồng Zobo ZB-218 (đẳng cấp) Tẩu rồng Zobo ZB-218 (đẳng cấp)


Đầu lọc khói thuốc lá Zobo 262 chạm rồng VIP đẳng cấp
Giá : 550,000  VND
Đầu lọc khói thuốc lá Zobo 262 chạm rồng VIP đẳng cấp Đầu lọc khói thuốc lá Zobo 262 chạm rồng VIP đẳng cấp


Tẩu lọc đẳng cấp Zobo 219 rồng nổi mạ vàng 24K
Giá : 600,000  VND
Tẩu lọc đẳng cấp Zobo 219 rồng nổi mạ vàng 24K Tẩu lọc đẳng cấp Zobo 219 rồng nổi mạ vàng 24K


Tẩu lọc khói thuốc Zobo Zb-208 cao cấp 2 phương pháp
Giá : 300,000  VND
Tẩu lọc khói thuốc Zobo Zb-208 cao cấp 2 phương pháp Tẩu lọc khói thuốc Zobo Zb-208 cao cấp 2 phương pháp


Tẩu lọc thuốc 03 chế độ zobo 252, đẳng cấp VIP
Giá : 450,000  VND
Tẩu lọc thuốc 03 chế độ zobo 252, đẳng cấp VIP Tẩu lọc thuốc 03 chế độ zobo 252, đẳng cấp VIP


Tẩu lọc khói thuốc lá Sanda 165, nhỏ gọn và tiện lợi
Giá : 30,000  VND
Tẩu lọc khói thuốc lá Sanda 165, nhỏ gọn và tiện lợi Tẩu lọc khói thuốc lá Sanda 165, nhỏ gọn và tiện lợi


Tẩu lọc khói thuốc Sanda 128 (đá hấp thụ)
Giá : 50,000  VND
Tẩu lọc khói thuốc Sanda 128 (đá hấp thụ) Tẩu lọc khói thuốc Sanda 128 (đá hấp thụ)


Tẩu hút thuốc Sanda SD 127 - bảo vệ sức khỏe người hút thuốc
Giá : 50,000  VND
Tẩu hút thuốc Sanda SD 127 - bảo vệ sức khỏe người hút thuốc Tẩu hút thuốc Sanda SD 127 - bảo vệ sức khỏe người hút thuốc


Tẩu thuốc lá Zobo 015 - thanh lọc khói thuốc
Giá : 70,000  VND
Tẩu thuốc lá Zobo 015 - thanh lọc khói thuốc Tẩu thuốc lá Zobo 015 - thanh lọc khói thuốc


Tẩu khử độc Zobo Zb-065 trong suốt
Giá : 90,000  VND
Tẩu khử độc Zobo Zb-065 trong suốt Tẩu khử độc Zobo Zb-065 trong suốt


Tẩu hút thuốc lá Zobo 055 hộp thiếc
Giá : 100,000  VND
Tẩu hút thuốc lá Zobo 055 hộp thiếc Tẩu hút thuốc lá Zobo 055 hộp thiếc


Tẩu thanh lọc khói thuốc lá điếu Zobo 038, siêu nhỏ gọn
Giá : 120,000  VND
Tẩu thanh lọc khói thuốc lá điếu Zobo 038, siêu nhỏ gọn Tẩu thanh lọc khói thuốc lá điếu Zobo 038, siêu nhỏ gọn


Đầu lọc thuốc lá Zobo 056 phá cách
Giá : 145,000  VND
Đầu lọc thuốc lá Zobo 056 phá cách Đầu lọc thuốc lá Zobo 056 phá cách


Tẩu thuốc lá Zobo 057 - Thanh lọc khói thuốc lịch lãm
Giá : 145,000  VND
Tẩu thuốc lá Zobo 057 - Thanh lọc khói thuốc lịch lãm Tẩu thuốc lá Zobo 057 - Thanh lọc khói thuốc lịch lãm


Tẩu thuốc Zobo 059 hộp thiếc lịch lãm
Giá : 145,000  VND
Tẩu thuốc Zobo 059 hộp thiếc lịch lãm Tẩu thuốc Zobo 059 hộp thiếc lịch lãm


Tẩu thuốc Zobo 060 sang trọng
Giá : 145,000  VND
Tẩu thuốc Zobo 060 sang trọng Tẩu thuốc Zobo 060 sang trọng


Bộ 2 tẩu hút thuốc lá điếu NZH-127
Giá : 150,000  VND
Bộ 2 tẩu hút thuốc lá điếu NZH-127 Bộ 2 tẩu hút thuốc lá điếu NZH-127


Đầu lọc khói thuốc lá Zobo 227, rồng cuộn tinh tế
Giá : 190,000  VND
Đầu lọc khói thuốc lá Zobo 227, rồng cuộn tinh tế Đầu lọc khói thuốc lá Zobo 227, rồng cuộn tinh tế


Buồng lọc Sanda SD-26, dùng cho tẩu SD-128
Giá : 40,000  VND
Buồng lọc Sanda SD-26, dùng cho tẩu SD-128 Buồng lọc Sanda SD-26, dùng cho tẩu SD-128


Buồng lọc Sanda SD-27, dùng cho tẩu ZB-208 và Friend Holder 130L
Giá : 45,000  VND
Buồng lọc Sanda SD-27, dùng cho tẩu ZB-208 và Friend Holder 130L Buồng lọc Sanda SD-27, dùng cho tẩu ZB-208 và Friend Holder 130L


Phụ kiện tẩu lọc cao cấp Zobo 219
Giá : 70,000  VND
Phụ kiện tẩu lọc cao cấp Zobo 219 Phụ kiện tẩu lọc cao cấp Zobo 219


Tẩu mini lọc nước Zobo 507
Giá : 110,000  VND
Tẩu mini lọc nước Zobo 507 Tẩu mini lọc nước Zobo 507


Tẩu hút thuốc lá sợi, tẩu lọc nước Zobo 502
Giá : 175,000  VND
Tẩu hút thuốc lá sợi, tẩu lọc nước Zobo 502 Tẩu hút thuốc lá sợi, tẩu lọc nước Zobo 502


Tẩu lọc nước Zobo ZB-501
Giá : 180,000  VND
Tẩu lọc nước Zobo ZB-501 Tẩu lọc nước Zobo ZB-501


Tẩu lọc nước: thuốc lá sợi và thuốc điếu Zobo 503 có đèn led
Giá : 210,000  VND
Tẩu lọc nước: thuốc lá sợi và thuốc điếu Zobo 503 có đèn led Tẩu lọc nước: thuốc lá sợi và thuốc điếu Zobo 503 có đèn led


Tẩu nước Zobo Zb-505
Giá : 195,000  VND
Tẩu nước Zobo Zb-505 Tẩu nước Zobo Zb-505


Tẩu lọc nước, hút thuốc lá điếu ZB 513 cực sành điệu
Giá : 250,000  VND
Tẩu lọc nước, hút thuốc lá điếu ZB 513 cực sành điệu Tẩu lọc nước, hút thuốc lá điếu ZB 513 cực sành điệu


Tẩu lọc nước Zobo ZB-525 cho thuốc điếu, siêu tinh tế
Giá : 250,000  VND
Tẩu lọc nước Zobo ZB-525 cho thuốc điếu, siêu tinh tế Tẩu lọc nước Zobo ZB-525 cho thuốc điếu, siêu tinh tế


Tẩu thuốc lào Zobo ZB-509 (tẩu đại)
Giá : 280,000  VND
Tẩu thuốc lào Zobo ZB-509 (tẩu đại) Tẩu thuốc lào Zobo ZB-509 (tẩu đại)


Tẩu lọc nước Zobo 510, hoa văn cao cấp
Giá : 295,000  VND
Tẩu lọc nước Zobo 510, hoa văn cao cấp Tẩu lọc nước Zobo 510, hoa văn cao cấp


Tẩu lọc nước Zobo ZB 521 có đèn, sang trọng
Giá : 300,000  VND
Tẩu lọc nước Zobo ZB 521 có đèn, sang trọng Tẩu lọc nước Zobo ZB 521 có đèn, sang trọng


Tẩu lọc nước cho thuốc lá điếu Zobo 518, rồng cuộn tinh tế
Giá : 320,000  VND
Tẩu lọc nước cho thuốc lá điếu Zobo 518, rồng cuộn tinh tế Tẩu lọc nước cho thuốc lá điếu Zobo 518, rồng cuộn tinh tế


Tẩu lọc nước cho thuốc lá điếu Zobo 520, 02 dây đẳng cấp VIP
Giá : 450,000  VND
Tẩu lọc nước cho thuốc lá điếu Zobo 520, 02 dây đẳng cấp VIP Tẩu lọc nước cho thuốc lá điếu Zobo 520, 02 dây đẳng cấp VIP


Tẩu hút thuốc lá sợi Sanda 101, nhỏ gọn
Giá : 90,000  VND
Tẩu hút thuốc lá sợi Sanda 101, nhỏ gọn Tẩu hút thuốc lá sợi Sanda 101, nhỏ gọn


Tẩu hút thuốc sợi Sanda SD-109
Giá : 195,000  VND
Tẩu hút thuốc sợi Sanda SD-109 Tẩu hút thuốc sợi Sanda SD-109


Tẩu Sherlock Holmes Sanda SD-106, nhỏ gọn
Giá : 210,000  VND
Tẩu Sherlock Holmes Sanda SD-106, nhỏ gọn Tẩu Sherlock Holmes Sanda SD-106, nhỏ gọn


Tẩu lọc thuốc lá sợi Sanda SD 735
Giá : 250,000  VND
Tẩu lọc thuốc lá sợi Sanda SD 735 Tẩu lọc thuốc lá sợi Sanda SD 735


Tẩu thuốc lào Sanda SD 723, mini sang trọng
Giá : 250,000  VND
Tẩu thuốc lào Sanda SD 723, mini sang trọng Tẩu thuốc lào Sanda SD 723, mini sang trọng


Tẩu hút thuốc lá sợi Sanda SD 732
Giá : 250,000  VND
Tẩu hút thuốc lá sợi Sanda SD 732 Tẩu hút thuốc lá sợi Sanda SD 732


Máy cuốn thuốc lá sợi tự động Mascotte
Giá : 110,000  VND
Máy cuốn thuốc lá sợi tự động Mascotte Máy cuốn thuốc lá sợi tự động Mascotte


Hộp đựng thuốc lá Focus kiêm bật lửa, sang trọng
Giá : 130,000  VND
Hộp đựng thuốc lá Focus kiêm bật lửa, sang trọng Hộp đựng thuốc lá Focus kiêm bật lửa, sang trọng


Hộp thuốc lá đa năng Zobo 018 sang trọng
Giá : 150,000  VND
Hộp thuốc lá đa năng Zobo 018 sang trọng Hộp thuốc lá đa năng Zobo 018 sang trọng


Hộp thuốc lá đa năng 555 bao da sang trọng
Giá : 170,000  VND
Hộp thuốc lá đa năng 555 bao da sang trọng Hộp thuốc lá đa năng 555 bao da sang trọng


Hộp thuốc lá bao da Zobo 006, đựng 18 điếu
Giá : 215,000  VND
Hộp thuốc lá bao da Zobo 006, đựng 18 điếu Hộp thuốc lá bao da Zobo 006, đựng 18 điếu


Hộp thuốc lá bao da lịch lãm D37, đựng 20 điếu
Giá : 230,000  VND
Hộp thuốc lá bao da lịch lãm D37, đựng 20 điếu Hộp thuốc lá bao da lịch lãm D37, đựng 20 điếu


Hộp thuốc lá Kuboy KC06 cực mỏng, độc đáo
Giá : 240,000  VND
Hộp thuốc lá Kuboy KC06 cực mỏng, độc đáo Hộp thuốc lá Kuboy KC06 cực mỏng, độc đáo


Hộp đựng thuốc Kuboy KC04
Giá : 275,000  VND
Hộp đựng thuốc Kuboy KC04 Hộp đựng thuốc Kuboy KC04


Hộp thuốc lá nhỏ gọn Kuboy KC01
Giá : 280,000  VND
Hộp thuốc lá nhỏ gọn Kuboy KC01 Hộp thuốc lá nhỏ gọn Kuboy KC01


Hộp đựng thuốc lá Kuboy KC02 kiểu vân xoáy
Giá : 280,000  VND
Hộp đựng thuốc lá Kuboy KC02 kiểu vân xoáy Hộp đựng thuốc lá Kuboy KC02 kiểu vân xoáy


Hộp đựng thuốc lá Gold Kuboy KC03
Giá : 280,000  VND
Hộp đựng thuốc lá Gold Kuboy KC03 Hộp đựng thuốc lá Gold Kuboy KC03


THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CỦA BẠN
TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG :