Thanh toán bằng thẻ tín dụng visa, master
Shop Độc & Lạ liên kết với các đối tác cung cấp dịch vụ thanh toán tầm cỡ như: Unionpay, Vietcombank, Master, Visa, Naspa...; giúp bạn tiện dụng hơn trong giao dịch mà không có bất kỳ chi phí phát sinh nào

Chúng tôi chấp nhận cả 2 loại thẻ phổ biến được phát hành bởi các ngân hàng
- Thẻ ghi nợ (Debit card): Thẻ ATM (yêu cầu mật mã thanh toán), Visa debit, Master debit
- Thẻ tín dụng (Credit card): Visa, Master, Unionpay, Napas