Phật Giáo - Phong Thủy - Shop độc và lạ - www.hanglahangdoc.com
Tượng ngọc Phật Như Lai thiền tọa sen, tỏa hương V1
Giá : 295,000  VND
Tượng ngọc Phật Như Lai thiền tọa sen, tỏa hương V1 Tượng ngọc Phật Như Lai thiền tọa sen, tỏa hương V1


Nước hoa xe hơi hình Phật Như Lai thiền tòa sen V2
Giá : 310,000  VND
Nước hoa xe hơi hình Phật Như Lai thiền tòa sen V2 Nước hoa xe hơi hình Phật Như Lai thiền tòa sen V2


Tượng Phật Di Lặc để xe ô tô, gật đầu may mắn (kiêm hộp đựng nước hoa)
Giá : 390,000  VND
Tượng Phật Di Lặc để xe ô tô, gật đầu may mắn (kiêm hộp đựng nước hoa) Tượng Phật Di Lặc để xe ô tô, gật đầu may mắn (kiêm hộp đựng nước hoa)


Ngọc Phật Di Lặc tài lộc chưng xe ô tô, tỏa hương, size nhỏ
Giá : 135,000  VND
Ngọc Phật Di Lặc tài lộc chưng xe ô tô, tỏa hương, size nhỏ Ngọc Phật Di Lặc tài lộc chưng xe ô tô, tỏa hương, size nhỏ


Tượng Phật Di Lặc trang trí xe ô tô, tỏa hương, size lớn
Giá : 175,000  VND
Tượng Phật Di Lặc trang trí xe ô tô, tỏa hương, size lớn Tượng Phật Di Lặc trang trí xe ô tô, tỏa hương, size lớn


Tượng ngọc Quan Công trấn thạch, tỏa hương
Giá : 330,000  VND
Tượng ngọc Quan Công trấn thạch, tỏa hương Tượng ngọc Quan Công trấn thạch, tỏa hương


Thất tinh trận đồ thỏi vàng (10cm) cầu tài lộc, trừ tà & cải vận
Giá : 185,000  VND
Thất tinh trận đồ thỏi vàng (10cm) cầu tài lộc, trừ tà & cải vận Thất tinh trận đồ thỏi vàng (10cm) cầu tài lộc, trừ tà & cải vận


Thỏi vàng thất tinh trận đồ thần khí phong thủy (12cm)
Giá : 275,000  VND
Thỏi vàng thất tinh trận đồ thần khí phong thủy (12cm) Thỏi vàng thất tinh trận đồ thần khí phong thủy (12cm)


Đĩa thỏi vàng thất tinh trận đồ chiêu tài (15cm)
Giá : 425,000  VND
Đĩa thỏi vàng thất tinh trận đồ chiêu tài (15cm) Đĩa thỏi vàng thất tinh trận đồ chiêu tài (15cm)


Mèo thần tài vẫy tài pha lê (cao 7cm) may mắn & tài lộc
Giá : 70,000  VND
Mèo thần tài vẫy tài pha lê (cao 7cm) may mắn & tài lộc Mèo thần tài vẫy tài pha lê (cao 7cm) may mắn & tài lộc


Con cóc ngậm tiền pha lê (dài 6.5cm) phong thủy tài lộc
Giá : 70,000  VND
Con cóc ngậm tiền pha lê (dài 6.5cm) phong thủy tài lộc Con cóc ngậm tiền pha lê (dài 6.5cm) phong thủy tài lộc


Thiềm thừ (cóc) pha lê lưu ly (dài 9cm), biểu tượng bình an & tài vận
Giá : 150,000  VND
Thiềm thừ (cóc) pha lê lưu ly (dài 9cm), biểu tượng bình an & tài vận Thiềm thừ (cóc) pha lê lưu ly (dài 9cm), biểu tượng bình an & tài vận


Bộ tượng ngũ thần tài pha lê lưu ly (Phúc, Lộc, Thọ, Tài, Hỷ)
Giá : 350,000  VND
Bộ tượng ngũ thần tài pha lê lưu ly (Phúc, Lộc, Thọ, Tài, Hỷ) Bộ tượng ngũ thần tài pha lê lưu ly (Phúc, Lộc, Thọ, Tài, Hỷ)


Thần tài pha lê (cao 6cm) cầu tài lộc & may mắn
Giá : 75,000  VND
Thần tài pha lê (cao 6cm) cầu tài lộc & may mắn Thần tài pha lê (cao 6cm) cầu tài lộc & may mắn


Tượng thần tài pha lê cỡ đại cao 10cm
Giá : 155,000  VND
Tượng thần tài pha lê cỡ đại cao 10cm Tượng thần tài pha lê cỡ đại cao 10cm


Đồng xu phong thủy chiêu tài lộc pha lê lưu ly (đường kính 2.5cm)
Giá : 6,000  VND
Đồng xu phong thủy chiêu tài lộc pha lê lưu ly (đường kính 2.5cm) Đồng xu phong thủy chiêu tài lộc pha lê lưu ly (đường kính 2.5cm)


Thỏi vàng khối thần tài, vật phẩm phong thủy chiêu tài lộc (dài 6.5cm)
Giá : 40,000  VND
Thỏi vàng khối thần tài, vật phẩm phong thủy chiêu tài lộc (dài 6.5cm) Thỏi vàng khối thần tài, vật phẩm phong thủy chiêu tài lộc (dài 6.5cm)


Giỏ xách thỏi vàng thần tài chiêu tài lộc, bằng pha lê cao 6cm
Giá : 69,000  VND
Giỏ xách thỏi vàng thần tài chiêu tài lộc, bằng pha lê cao 6cm Giỏ xách thỏi vàng thần tài chiêu tài lộc, bằng pha lê cao 6cm


Củ lạc (hạt đậu) 4cm pha lê may mắn
Giá : 21,000  VND
Củ lạc (hạt đậu) 4cm pha lê may mắn Củ lạc (hạt đậu) 4cm pha lê may mắn


Combo 100 thỏi vàng thần tài pha lê, phong thủy tài lộc (dài 1.5cm)
Giá : 75,000  VND
Combo 100 thỏi vàng thần tài pha lê, phong thủy tài lộc (dài 1.5cm) Combo 100 thỏi vàng thần tài pha lê, phong thủy tài lộc (dài 1.5cm)


Kim nguyên bảo D4 bằng pha lê tinh khiết K9 dài 4cm
Giá : 15,000  VND
Kim nguyên bảo D4 bằng pha lê tinh khiết K9 dài 4cm Kim nguyên bảo D4 bằng pha lê tinh khiết K9 dài 4cm


Thỏi vàng D6 bằng pha lê tinh khiết K9 dài 6cm
Giá : 30,000  VND
Thỏi vàng D6 bằng pha lê tinh khiết K9 dài 6cm Thỏi vàng D6 bằng pha lê tinh khiết K9 dài 6cm


Thỏi vàng D8 thần tài phong thủy chiêu tài lộc (dài 8cm)
Giá : 65,000  VND
Thỏi vàng D8 thần tài phong thủy chiêu tài lộc (dài 8cm) Thỏi vàng D8 thần tài phong thủy chiêu tài lộc (dài 8cm)


Kim nguyên bảo đại D9 (dài 9cm) bằng pha lê K9
Giá : 90,000  VND
Kim nguyên bảo đại D9 (dài 9cm) bằng pha lê K9 Kim nguyên bảo đại D9 (dài 9cm) bằng pha lê K9


Thỏi vàng D11 pha lê phú quý, cỡ đại dài 11cm
Giá : 125,000  VND
Thỏi vàng D11 pha lê phú quý, cỡ đại dài 11cm Thỏi vàng D11 pha lê phú quý, cỡ đại dài 11cm


Thỏi vàng kim nguyên bảo chiêu tài pha lê (5cm) chạm khắc VK5
Giá : 25,000  VND
Thỏi vàng kim nguyên bảo chiêu tài pha lê (5cm) chạm khắc VK5 Thỏi vàng kim nguyên bảo chiêu tài pha lê (5cm) chạm khắc VK5


Thỏi vàng thần tài pha lê khắc lưỡng long tranh châu (6cm) VK6
Giá : 50,000  VND
Thỏi vàng thần tài pha lê khắc lưỡng long tranh châu (6cm) VK6 Thỏi vàng thần tài pha lê khắc lưỡng long tranh châu (6cm) VK6


Kim nguyên bảo pha lê (8cm) khắc Rồng tranh châu VK8
Giá : 100,000  VND
Kim nguyên bảo pha lê (8cm) khắc Rồng tranh châu VK8 Kim nguyên bảo pha lê (8cm) khắc Rồng tranh châu VK8


Thỏi vàng chiêu tài lộc pha lê (10cm) chạm rồng độc đáo VK10
Giá : 145,000  VND
Thỏi vàng chiêu tài lộc pha lê (10cm) chạm rồng độc đáo VK10 Thỏi vàng chiêu tài lộc pha lê (10cm) chạm rồng độc đáo VK10


Combo hũ vàng bát tụ bảo tồn (5cm) & 01 thỏi vàng (4cm) chiêu tài lộc
Giá : 60,000  VND
Combo hũ vàng bát tụ bảo tồn (5cm) & 01 thỏi vàng (4cm) chiêu tài lộc Combo hũ vàng bát tụ bảo tồn (5cm) & 01 thỏi vàng (4cm) chiêu tài lộc


Combo Hũ vàng đựng tài lộc (8cm) & 03 thỏi vàng (4cm) phong thủy
Giá : 145,000  VND
Combo Hũ vàng đựng tài lộc (8cm) & 03 thỏi vàng (4cm) phong thủy Combo Hũ vàng đựng tài lộc (8cm) & 03 thỏi vàng (4cm) phong thủy


Đế gỗ dùng chưng bày bát tụ bảo bồn 8cm
Giá : 55,000  VND
Đế gỗ dùng chưng bày bát tụ bảo bồn 8cm Đế gỗ dùng chưng bày bát tụ bảo bồn 8cm


Chân đế gỗ chưng bát tụ bảo tài lộc 10cm
Giá : 69,000  VND
Chân đế gỗ chưng bát tụ bảo tài lộc 10cm Chân đế gỗ chưng bát tụ bảo tài lộc 10cm


Cây gậy như ý phong thủy pha lê, dài 10.5cm
Giá : 70,000  VND
Cây gậy như ý phong thủy pha lê, dài 10.5cm Cây gậy như ý phong thủy pha lê, dài 10.5cm


Chuột giữ vàng pha lê K9 , dài 5cm
Giá : 23,000  VND
Chuột giữ vàng pha lê K9 , dài 5cm Chuột giữ vàng pha lê K9 , dài 5cm


Chuột pha lê biểu tượng sung túc & tài lộc, dài 7cm
Giá : 65,000  VND
Chuột pha lê biểu tượng sung túc & tài lộc, dài 7cm Chuột pha lê biểu tượng sung túc & tài lộc, dài 7cm


Con heo pha lê lưu ly (dài 5cm), phong thủy tài lộc & bình an
Giá : 29,000  VND
Con heo pha lê lưu ly (dài 5cm), phong thủy tài lộc & bình an Con heo pha lê lưu ly (dài 5cm), phong thủy tài lộc & bình an


Heo pha lê phong thủy (dài 7cm), biểu tượng sung túc & an nhiên
Giá : 75,000  VND
Heo pha lê phong thủy (dài 7cm), biểu tượng sung túc & an nhiên Heo pha lê phong thủy (dài 7cm), biểu tượng sung túc & an nhiên


Tượng hổ pha lê phong thủy dài 7cm
Giá : 89,000  VND
Tượng hổ pha lê phong thủy dài 7cm Tượng hổ pha lê phong thủy dài 7cm


Cá chép pha lê trang trí phong thủy độc đáo mini (dài 5cm)
Giá : 16,000  VND
Cá chép pha lê trang trí phong thủy độc đáo mini (dài 5cm) Cá chép pha lê trang trí phong thủy độc đáo mini (dài 5cm)


Cá chép phong thủy chưng bày độc đáo (dài 9cm)
Giá : 69,000  VND
Cá chép phong thủy chưng bày độc đáo (dài 9cm) Cá chép phong thủy chưng bày độc đáo (dài 9cm)


Con trâu pha lê dài 5.5cm trang trí độc đáo
Giá : 26,000  VND
Con trâu pha lê dài 5.5cm trang trí độc đáo Con trâu pha lê dài 5.5cm trang trí độc đáo


Con rùa pha lê (dài 6cm) mang điềm lành, tài lộc, bình an
Giá : 39,000  VND
Con rùa pha lê (dài 6cm) mang điềm lành, tài lộc, bình an Con rùa pha lê (dài 6cm) mang điềm lành, tài lộc, bình an


Cặp tượng voi phong thủy bằng pha lê (dài 7cm)
Giá : 265,000  VND
Cặp tượng voi phong thủy bằng pha lê (dài 7cm) Cặp tượng voi phong thủy bằng pha lê (dài 7cm)


Tượng thỏ pha lê dài 5cm
Giá : 29,000  VND
Tượng thỏ pha lê dài 5cm Tượng thỏ pha lê dài 5cm


Con thỏ bằng pha lê dài 7cm
Giá : 70,000  VND
Con thỏ bằng pha lê dài 7cm Con thỏ bằng pha lê dài 7cm


Tượng Lưỡng ngư vọng nguyệt (V2C) bằng pha lê
Giá : 150,000  VND
Tượng Lưỡng ngư vọng nguyệt (V2C) bằng pha lê Tượng Lưỡng ngư vọng nguyệt (V2C) bằng pha lê


Ngựa chở thỏi vàng và đồng xu, bằng pha lê tài lộc & may mắn (VN)
Giá : 145,000  VND
Ngựa chở thỏi vàng và đồng xu, bằng pha lê tài lộc & may mắn (VN) Ngựa chở thỏi vàng và đồng xu, bằng pha lê tài lộc & may mắn (VN)


Tháp 3 tầng thỏi vàng thần tài, chiêu tài lộc phong thủy dài 8.5cm (V3T)
Giá : 135,000  VND
Tháp 3 tầng thỏi vàng thần tài, chiêu tài lộc phong thủy dài 8.5cm (V3T) Tháp 3 tầng thỏi vàng thần tài, chiêu tài lộc phong thủy dài 8.5cm (V3T)


Gậy như ý và Trái châu cầu tài lộc bằng pha lê dài 9cm (VG9)
Giá : 135,000  VND
Gậy như ý và Trái châu cầu tài lộc bằng pha lê dài 9cm (VG9) Gậy như ý và Trái châu cầu tài lộc bằng pha lê dài 9cm (VG9)


Thỏi vàng Rùa chạm rồng chiêu tài lộc dài 10cm (VR10)
Giá : 155,000  VND
Thỏi vàng Rùa chạm rồng chiêu tài lộc dài 10cm (VR10) Thỏi vàng Rùa chạm rồng chiêu tài lộc dài 10cm (VR10)


Hoa sen pha lê trang trí, đường kính 8cm
Giá : 65,000  VND
Hoa sen pha lê trang trí, đường kính 8cm Hoa sen pha lê trang trí, đường kính 8cm


Hoa sen pha lê đường kính 10cm, sang trọng & độc đáo
Giá : 95,000  VND
Hoa sen pha lê đường kính 10cm, sang trọng & độc đáo Hoa sen pha lê đường kính 10cm, sang trọng & độc đáo


Hoa sen pha lê Phật giáo, năng lượng mặt trời xoay 360 độ
Giá : 185,000  VND
Hoa sen pha lê Phật giáo, năng lượng mặt trời xoay 360 độ Hoa sen pha lê Phật giáo, năng lượng mặt trời xoay 360 độ


Hoa sen pha lê xoay, tỏa hương có đèn led
Giá : 260,000  VND
Hoa sen pha lê xoay, tỏa hương có đèn led Hoa sen pha lê xoay, tỏa hương có đèn led


Nước hoa ô tô cao cấp ngựa kéo xe tài lộc
Giá : 260,000  VND
Nước hoa ô tô cao cấp ngựa kéo xe tài lộc Nước hoa ô tô cao cấp ngựa kéo xe tài lộc


Song mã kéo xe để ô tô, chứa nước hoa phong thủy & sang trọng
Giá : 290,000  VND
Song mã kéo xe để ô tô, chứa nước hoa phong thủy & sang trọng Song mã kéo xe để ô tô, chứa nước hoa phong thủy & sang trọng


Nước hoa chưng xe hơi ngựa kéo bắp cải tài lộc, may mắn
Giá : 235,000  VND
Nước hoa chưng xe hơi ngựa kéo bắp cải tài lộc, may mắn Nước hoa chưng xe hơi ngựa kéo bắp cải tài lộc, may mắn


Ngựa kéo thỏi vàng bằng pha lê, biểu tượng của tiền tài & sự nghiệp thăng tiến
Giá : 235,000  VND
Ngựa kéo thỏi vàng bằng pha lê, biểu tượng của tiền tài & sự nghiệp thăng tiến Ngựa kéo thỏi vàng bằng pha lê, biểu tượng của tiền tài & sự nghiệp thăng tiến


Quan âm tọa sen pha lê tỏa hương
Giá : 145,000  VND
Quan âm tọa sen pha lê tỏa hương Quan âm tọa sen pha lê tỏa hương


Phật bà Quan Âm ngự tòa sen pha lê, xoay 360 độ
Giá : 260,000  VND
Phật bà Quan Âm ngự tòa sen pha lê, xoay 360 độ Phật bà Quan Âm ngự tòa sen pha lê, xoay 360 độ


Hoa sen pha lê Phật Bà Quan Âm phát sáng, xoay 360 độ
Giá : 300,000  VND
Hoa sen pha lê Phật Bà Quan Âm phát sáng, xoay 360 độ Hoa sen pha lê Phật Bà Quan Âm phát sáng, xoay 360 độ


Bánh xe cầu nguyện phật giáo, xoay năng lượng mặt trời V1
Giá : 150,000  VND
Bánh xe cầu nguyện phật giáo, xoay năng lượng mặt trời V1 Bánh xe cầu nguyện phật giáo, xoay năng lượng mặt trời V1


Vòng kinh luân niệm chú phật giáo xoay năng lượng mặt trời V2
Giá : 200,000  VND
Vòng kinh luân niệm chú phật giáo xoay năng lượng mặt trời V2 Vòng kinh luân niệm chú phật giáo xoay năng lượng mặt trời V2


Bánh xe nguyện cầu, trang trí ô tô dùng năng lượng mặt trời V3
Giá : 200,000  VND
Bánh xe nguyện cầu, trang trí ô tô dùng năng lượng mặt trời V3 Bánh xe nguyện cầu, trang trí ô tô dùng năng lượng mặt trời V3


Kinh luân đôi xoay dùng ánh nắng và pin để xe ô tô V4
Giá : 480,000  VND
Kinh luân đôi xoay dùng ánh nắng và pin để xe ô tô V4 Kinh luân đôi xoay dùng ánh nắng và pin để xe ô tô V4


Bảo tháp kinh luân Phật giáo mật tông Tây Tạng xoay 360 độ V6
Giá : 470,000  VND
Bảo tháp kinh luân Phật giáo mật tông Tây Tạng xoay 360 độ V6 Bảo tháp kinh luân Phật giáo mật tông Tây Tạng xoay 360 độ V6


Tháp kinh luân xoay năng lượng mặt trời V7
Giá : 460,000  VND
Tháp kinh luân xoay năng lượng mặt trời V7 Tháp kinh luân xoay năng lượng mặt trời V7


Kinh luân xoay V8, pháp khí Phật giáo kim cang thừa, dùng pin và năng lượng mặt trời
Giá : 510,000  VND
Kinh luân xoay V8, pháp khí Phật giáo kim cang thừa, dùng pin và năng lượng mặt trời Kinh luân xoay V8, pháp khí Phật giáo kim cang thừa, dùng pin và năng lượng mặt trời


Kinh luân cầm tay cỡ nhỏ MV1, pháp khí mật tông 25.000 câu chú
Giá : 350,000  VND
Kinh luân cầm tay cỡ nhỏ MV1, pháp khí mật tông 25.000 câu chú Kinh luân cầm tay cỡ nhỏ MV1, pháp khí mật tông 25.000 câu chú


Kinh luân xoay cầm tay bằng đồng, 30.000 câu chú V1
Giá : 420,000  VND
Kinh luân xoay cầm tay bằng đồng, 30.000 câu chú V1 Kinh luân xoay cầm tay bằng đồng, 30.000 câu chú V1


Kinh luân bằng đồng cầm tay, 100.000 câu chú V2
Giá : 460,000  VND
Kinh luân bằng đồng cầm tay, 100.000 câu chú V2 Kinh luân bằng đồng cầm tay, 100.000 câu chú V2


Kinh luân cầu nguyện cầm tay cỡ đại V3, 150.000 câu chú
Giá : 560,000  VND
Kinh luân cầu nguyện cầm tay cỡ đại V3, 150.000 câu chú Kinh luân cầu nguyện cầm tay cỡ đại V3, 150.000 câu chú


Đế sen để kinh luân cầm tay sang trọng & tôn nghiêm
Giá : 290,000  VND
Đế sen để kinh luân cầm tay sang trọng & tôn nghiêm Đế sen để kinh luân cầm tay sang trọng & tôn nghiêm


Tháp xá lợi Phật bằng pha lê, khắc chú Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni (cao 12cm)
Giá : 250,000  VND
Tháp xá lợi Phật bằng pha lê, khắc chú Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni (cao 12cm) Tháp xá lợi Phật bằng pha lê, khắc chú Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni (cao 12cm)


Bảo tháp xá lợi Phật pha lê (cao 14cm) khắc chú Bảo Khiếp Ấn
Giá : 300,000  VND
Bảo tháp xá lợi Phật pha lê (cao 14cm) khắc chú Bảo Khiếp Ấn Bảo tháp xá lợi Phật pha lê (cao 14cm) khắc chú Bảo Khiếp Ấn


Tháp đựng xá lợi Phật pha lê 19cm trang nghiêm
Giá : 490,000  VND
Tháp đựng xá lợi Phật pha lê 19cm trang nghiêm Tháp đựng xá lợi Phật pha lê 19cm trang nghiêm


Tháp thờ xá lợi pha lê (cao 24cm) khắc chú Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni
Giá : 860,000  VND
Tháp thờ xá lợi pha lê (cao 24cm) khắc chú Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni Tháp thờ xá lợi pha lê (cao 24cm) khắc chú Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni


Tháp đựng xá lợi pha lê 5 màu (cao 12cm) khắc chú Bảo Khiếp Ấn
Giá : 290,000  VND
Tháp đựng xá lợi pha lê 5 màu (cao 12cm) khắc chú Bảo Khiếp Ấn Tháp đựng xá lợi pha lê 5 màu (cao 12cm) khắc chú Bảo Khiếp Ấn


Tháp pha lê hàng màu đựng xá lợi Phật (cao 14cm)
Giá : 360,000  VND
Tháp pha lê hàng màu đựng xá lợi Phật (cao 14cm) Tháp pha lê hàng màu đựng xá lợi Phật (cao 14cm)


Tháp xá lợi pha lê 05 màu (cao 19cm) khắc chú bảo khiếp ấn
Giá : 590,000  VND
Tháp xá lợi pha lê 05 màu (cao 19cm) khắc chú bảo khiếp ấn Tháp xá lợi pha lê 05 màu (cao 19cm) khắc chú bảo khiếp ấn


Tháp thờ xá lợi Phật bằng pha lê hàng màu (cao 24cm)
Giá : 990,000  VND
Tháp thờ xá lợi Phật bằng pha lê hàng màu (cao 24cm) Tháp thờ xá lợi Phật bằng pha lê hàng màu (cao 24cm)


Tháp xá lợi Phật giáo Mật Tông Tây Tạng, pha lê cao 24cm
Giá : 850,000  VND
Tháp xá lợi Phật giáo Mật Tông Tây Tạng, pha lê cao 24cm Tháp xá lợi Phật giáo Mật Tông Tây Tạng, pha lê cao 24cm


Tháp thờ xá lợi Phật bằng nhựa cao cấp trong suốt N1 (cao 11cm)
Giá : 135,000  VND
Tháp thờ xá lợi Phật bằng nhựa cao cấp trong suốt N1 (cao 11cm) Tháp thờ xá lợi Phật bằng nhựa cao cấp trong suốt N1 (cao 11cm)


Tháp xá lợi Phật vật phẩm thờ cúng ý nghĩa ĐNN5 (cao 12cm)
Giá : 235,000  VND
Tháp xá lợi Phật vật phẩm thờ cúng ý nghĩa ĐNN5 (cao 12cm) Tháp xá lợi Phật vật phẩm thờ cúng ý nghĩa ĐNN5 (cao 12cm)


Bảo tháp đựng thờ xá lợi Phật cao cấp ĐNĐ3 (cao 11.5cm)
Giá : 245,000  VND
Bảo tháp đựng thờ xá lợi Phật cao cấp ĐNĐ3 (cao 11.5cm) Bảo tháp đựng thờ xá lợi Phật cao cấp ĐNĐ3 (cao 11.5cm)


Tháp đựng xá lợi Phật thờ cúng trang nghiêm & thanh tịnh ĐNĐ5 (cao 12cm)
Giá : 255,000  VND
Tháp đựng xá lợi Phật thờ cúng trang nghiêm & thanh tịnh ĐNĐ5 (cao 12cm) Tháp đựng xá lợi Phật thờ cúng trang nghiêm & thanh tịnh ĐNĐ5 (cao 12cm)


Tháp xá lợi Phật bằng pha lê và đồng (Đ2PL) cao 12.5cm
Giá : 295,000  VND
Tháp xá lợi Phật bằng pha lê và đồng (Đ2PL) cao 12.5cm Tháp xá lợi Phật bằng pha lê và đồng (Đ2PL) cao 12.5cm


Lư xông trầm hương nhỏ gọn V1 (đường kính 6.5cm)
Giá : 95,000  VND
Lư xông trầm hương nhỏ gọn V1 (đường kính 6.5cm) Lư xông trầm hương nhỏ gọn V1 (đường kính 6.5cm)


Lư đốt trầm nụ, hoa sen cách điệu V2 (đường kính 7cm)
Giá : 105,000  VND
Lư đốt trầm nụ, hoa sen cách điệu V2 (đường kính 7cm) Lư đốt trầm nụ, hoa sen cách điệu V2 (đường kính 7cm)


Lư trầm hương gậy như ý, thờ cúng trang nghiêm (đường kính 9.8cm)
Giá : 195,000  VND
Lư trầm hương gậy như ý, thờ cúng trang nghiêm (đường kính 9.8cm) Lư trầm hương gậy như ý, thờ cúng trang nghiêm (đường kính 9.8cm)


Lư đốt trầm hương đầu rồng, hợp kim đồng cao cấp (đường kính 9.7cm)
Giá : 195,000  VND
Lư đốt trầm hương đầu rồng, hợp kim đồng cao cấp (đường kính 9.7cm) Lư đốt trầm hương đầu rồng, hợp kim đồng cao cấp (đường kính 9.7cm)


Lư đốt trầm hoa sen thờ cúng cao cấp, (đường kính 10.5cm)
Giá : 200,000  VND
Lư đốt trầm hoa sen thờ cúng cao cấp, (đường kính 10.5cm) Lư đốt trầm hoa sen thờ cúng cao cấp, (đường kính 10.5cm)


Đại bàng tung cánh tỏa hương chưng bàn làm việc, xe hơi
Giá : 295,000  VND
Đại bàng tung cánh tỏa hương chưng bàn làm việc, xe hơi Đại bàng tung cánh tỏa hương chưng bàn làm việc, xe hơi


Bò tót phong thủy, tỏa hương trưng bày sang trọng & ý nghĩa
Giá : 295,000  VND
Bò tót phong thủy, tỏa hương trưng bày sang trọng & ý nghĩa Bò tót phong thủy, tỏa hương trưng bày sang trọng & ý nghĩa


Kỳ lân phong thủy tỏa hương độc đáo
Giá : 295,000  VND
Kỳ lân phong thủy tỏa hương độc đáo Kỳ lân phong thủy tỏa hương độc đáo


Thần tài vẫy tay & gật đầu may mắn, size khổng lồ dùng pin
Giá : 390,000  VND
Thần tài vẫy tay & gật đầu may mắn, size khổng lồ dùng pin Thần tài vẫy tay & gật đầu may mắn, size khổng lồ dùng pin


Miếng dán táp lô xe ô tô để đồ chống trượt (14x8cm)
Giá : 27,000  VND
Miếng dán táp lô xe ô tô để đồ chống trượt (14x8cm) Miếng dán táp lô xe ô tô để đồ chống trượt (14x8cm)


Bình hồ lô vàng lá 12cm, kèm ngũ đồng xu phong thủy
Giá : 215,000  VND
Bình hồ lô vàng lá 12cm, kèm ngũ đồng xu phong thủy Bình hồ lô vàng lá 12cm, kèm ngũ đồng xu phong thủy


Hồ lô phong thủy vàng lá 14cm thu hút vượng khí
Giá : 275,000  VND
Hồ lô phong thủy vàng lá 14cm thu hút vượng khí Hồ lô phong thủy vàng lá 14cm thu hút vượng khí


Hồ lô vàng lá cầu tài lộc và bình an, cao 16cm
Giá : 345,000  VND
Hồ lô vàng lá cầu tài lộc và bình an, cao 16cm Hồ lô vàng lá cầu tài lộc và bình an, cao 16cm


Hồ lô phong thủy vàng lá tăng cường phúc khí, cao 18cm
Giá : 475,000  VND
Hồ lô phong thủy vàng lá tăng cường phúc khí, cao 18cm Hồ lô phong thủy vàng lá tăng cường phúc khí, cao 18cm


Hồ lô vàng lá kiểu nghiêng 14cm, phong thủy tài lộc và trừ tà
Giá : 275,000  VND
Hồ lô vàng lá kiểu nghiêng 14cm, phong thủy tài lộc và trừ tà Hồ lô vàng lá kiểu nghiêng 14cm, phong thủy tài lộc và trừ tà


Hồ lô bát quái vàng lá kiểu nghiêng cao 16cm
Giá : 385,000  VND
Hồ lô bát quái vàng lá kiểu nghiêng cao 16cm Hồ lô bát quái vàng lá kiểu nghiêng cao 16cm


Hũ vàng thần tài phong thủy cầu tài lộc, cao 11cm
Giá : 239,000  VND
Hũ vàng thần tài phong thủy cầu tài lộc, cao 11cm Hũ vàng thần tài phong thủy cầu tài lộc, cao 11cm


Hũ vàng lá thần tài chiêu tài lộc may mắn cỡ đại, cao 12.5cm
Giá : 385,000  VND
Hũ vàng lá thần tài chiêu tài lộc may mắn cỡ đại, cao 12.5cm Hũ vàng lá thần tài chiêu tài lộc may mắn cỡ đại, cao 12.5cm


Túi tiền vàng tài lộc thần tài phong thủy, cao 11cm
Giá : 125,000  VND
Túi tiền vàng tài lộc thần tài phong thủy, cao 11cm Túi tiền vàng tài lộc thần tài phong thủy, cao 11cm


Túi tiền vàng lá phong thủy thờ thần tài, cao 14cm
Giá : 235,000  VND
Túi tiền vàng lá phong thủy thờ thần tài, cao 14cm Túi tiền vàng lá phong thủy thờ thần tài, cao 14cm


Túi tiền vàng phong thủy cỡ đại 16cm, cầu tài lộc
Giá : 345,000  VND
Túi tiền vàng phong thủy cỡ đại 16cm, cầu tài lộc Túi tiền vàng phong thủy cỡ đại 16cm, cầu tài lộc


THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CỦA BẠN
TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG :