Bảng Phóng Phi Tiêu - Shop độc và lạ - www.hanglahangdoc.com
Bảng phi tiêu nhỏ 2 mặt gỗ 12 inches (đk 30cm, dày 1cm)
Giá : 89,000  VND
Bảng phi tiêu nhỏ 2 mặt gỗ 12 inches (đk 30cm, dày 1cm) Bảng phi tiêu nhỏ 2 mặt gỗ 12 inches (đk 30cm, dày 1cm)


Bộ phóng phi tiêu gỗ 2 mặt (trung) 15 inches (đk 36cm, dày 1cm)
Giá : 129,000  VND
Bộ phóng phi tiêu gỗ 2 mặt (trung) 15 inches (đk 36cm, dày 1cm) Bộ phóng phi tiêu gỗ 2 mặt (trung) 15 inches (đk 36cm, dày 1cm)


Bảng phóng phi tiêu 02 mặt gỗ 17 inches cao cấp (đk 40cm, dày 1cm)
Giá : 179,000  VND
Bảng phóng phi tiêu 02 mặt gỗ 17 inches cao cấp (đk 40cm, dày 1cm) Bảng phóng phi tiêu 02 mặt gỗ 17 inches cao cấp (đk 40cm, dày 1cm)


Bảng phóng phi tiêu 18 inches chữ sắt, chuyên nghiệp đúng chuẩn (đk 45cm, dày 2cm)
Giá : 360,000  VND
Bảng phóng phi tiêu 18 inches chữ sắt, chuyên nghiệp đúng chuẩn (đk 45cm, dày 2cm) Bảng phóng phi tiêu 18 inches chữ sắt, chuyên nghiệp đúng chuẩn (đk 45cm, dày 2cm)


Bảng phi tiêu gỗ chuyên nghiệp 18 inches, cao cấp đúng chuẩn (đk 45cm, dày 2.5cm)
Giá : 395,000  VND
Bảng phi tiêu gỗ chuyên nghiệp 18 inches, cao cấp đúng chuẩn (đk 45cm, dày 2.5cm) Bảng phi tiêu gỗ chuyên nghiệp 18 inches, cao cấp đúng chuẩn (đk 45cm, dày 2.5cm)


Bảng phi tiêu sợi Sisal 18 inches, hàng Việt Nam chuẩn quốc tế (đk 45cm, dày 3.8cm)
Giá : 790,000  VND
Bảng phi tiêu sợi Sisal 18 inches, hàng Việt Nam chuẩn quốc tế (đk 45cm, dày 3.8cm) Bảng phi tiêu sợi Sisal 18 inches, hàng Việt Nam chuẩn quốc tế (đk 45cm, dày 3.8cm)


Bảng phi tiêu từ sợi Sisal (45x3,8cm) đúng chuẩn thi đấu quốc tế
Giá : 1,400,000  VND
Bảng phi tiêu từ sợi Sisal (45x3,8cm) đúng chuẩn thi đấu quốc tế Bảng phi tiêu từ sợi Sisal (45x3,8cm) đúng chuẩn thi đấu quốc tế


Vòng xốp lót nền bảng phóng phi tiêu bảo vệ tường
Giá : 270,000  VND
Vòng xốp lót nền bảng phóng phi tiêu bảo vệ tường Vòng xốp lót nền bảng phóng phi tiêu bảo vệ tường


Tấm xốp vuông (72x72x3cm) phủ bảng phi tiêu, bảo vệ tường
Giá : 320,000  VND
Tấm xốp vuông (72x72x3cm) phủ bảng phi tiêu, bảo vệ tường Tấm xốp vuông (72x72x3cm) phủ bảng phi tiêu, bảo vệ tường


Tủ hộp gỗ xoan & bảng phóng phi tiêu chuyên nghiệp 18 inches nguyên bộ
Giá : 1,700,000  VND
Tủ hộp gỗ xoan & bảng phóng phi tiêu chuyên nghiệp 18 inches nguyên bộ Tủ hộp gỗ xoan & bảng phóng phi tiêu chuyên nghiệp 18 inches nguyên bộ


Tủ phi tiêu treo tường nguyên bộ gỗ bạch đàn tự nhiên cao cấp
Giá : 1,850,000  VND
Tủ phi tiêu treo tường nguyên bộ gỗ bạch đàn tự nhiên cao cấp Tủ phi tiêu treo tường nguyên bộ gỗ bạch đàn tự nhiên cao cấp


Hộp tủ gỗ Paulownia treo tường môn ném phi tiêu cao cấp
Giá : 2,300,000  VND
Hộp tủ gỗ Paulownia treo tường môn ném phi tiêu cao cấp Hộp tủ gỗ Paulownia treo tường môn ném phi tiêu cao cấp


Thiết kế trò chơi phóng phi tiêu chuyên bar: Vách gỗ tự nhiên, phủ bố...
Giá : 1,000,000  VND
Thiết kế trò chơi phóng phi tiêu chuyên bar: Vách gỗ tự nhiên, phủ bố... Thiết kế trò chơi phóng phi tiêu chuyên bar: Vách gỗ tự nhiên, phủ bố...


Bảng phi tiêu mũi nhựa an toàn 17 inches, treo tường hoặc để bàn tiện dụng
Giá : 290,000  VND
Bảng phi tiêu mũi nhựa an toàn 17 inches, treo tường hoặc để bàn tiện dụng Bảng phi tiêu mũi nhựa an toàn 17 inches, treo tường hoặc để bàn tiện dụng


Bộ 03 cây phi tiêu mũi nhựa đồ chơi an toàn
Giá : 55,000  VND
Bộ 03 cây phi tiêu mũi nhựa đồ chơi an toàn Bộ 03 cây phi tiêu mũi nhựa đồ chơi an toàn


Đồ chơi bảng phóng phi tiêu 12 inches (40x32cm), 02 mặt
Giá : 129,000  VND
Đồ chơi bảng phóng phi tiêu 12 inches (40x32cm), 02 mặt Đồ chơi bảng phóng phi tiêu 12 inches (40x32cm), 02 mặt


Bảng phóng phi tiêu nam châm 15 inches 02 mặt (46x37cm)
Giá : 159,000  VND
Bảng phóng phi tiêu nam châm 15 inches 02 mặt (46x37cm) Bảng phóng phi tiêu nam châm 15 inches 02 mặt (46x37cm)


Bảng phóng phi tiêu từ 2 mặt (nam châm - big zize 50x41cm) 17 inches
Giá : 179,000  VND
Bảng phóng phi tiêu từ 2 mặt (nam châm - big zize 50x41cm) 17 inches Bảng phóng phi tiêu từ 2 mặt (nam châm - big zize 50x41cm) 17 inches


Bảng sắt cứng 15 inch phóng phi tiêu nam châm siêu hít
Giá : 210,000  VND
Bảng sắt cứng 15 inch phóng phi tiêu nam châm siêu hít Bảng sắt cứng 15 inch phóng phi tiêu nam châm siêu hít


Bảng phóng phi tiêu nam châm siêu hít 15 inch (bản cover)
Giá : 230,000  VND
Bảng phóng phi tiêu nam châm siêu hít 15 inch (bản cover) Bảng phóng phi tiêu nam châm siêu hít 15 inch (bản cover)


Bảng phi tiêu nam châm bằng sắt 17 inch siêu hít cao cấp
Giá : 240,000  VND
Bảng phi tiêu nam châm bằng sắt 17 inch siêu hít cao cấp Bảng phi tiêu nam châm bằng sắt 17 inch siêu hít cao cấp


Bộ phóng phi tiêu nam châm 17 inch siêu hít (phiên bản cover)
Giá : 260,000  VND
Bộ phóng phi tiêu nam châm 17 inch siêu hít (phiên bản cover) Bộ phóng phi tiêu nam châm 17 inch siêu hít (phiên bản cover)


Bảng phi tiêu nam châm đa sắc 17" siêu hít phiên bản cover 2
Giá : 260,000  VND
Bảng phi tiêu nam châm đa sắc 17  siêu hít phiên bản cover 2 Bảng phi tiêu nam châm đa sắc 17


Bảng phi tiêu nam châm từ siêu hít 02 mặt, đường kính 36cm (15 inches), bảng tròn cứng
Giá : 255,000  VND
Bảng phi tiêu nam châm từ siêu hít 02 mặt, đường kính 36cm (15 inches), bảng tròn cứng Bảng phi tiêu nam châm từ siêu hít 02 mặt, đường kính 36cm (15 inches), bảng tròn cứng


Bảng phóng phi tiêu nam châm 02 mặt, bảng tròn cứng siêu hít 17 inches (41cm)
Giá : 275,000  VND
Bảng phóng phi tiêu nam châm 02 mặt, bảng tròn cứng siêu hít 17 inches (41cm) Bảng phóng phi tiêu nam châm 02 mặt, bảng tròn cứng siêu hít 17 inches (41cm)


Bảng ném phi tiêu nam châm siêu hít hình nắp ve 35cm
Giá : 205,000  VND
Bảng ném phi tiêu nam châm siêu hít hình nắp ve 35cm Bảng ném phi tiêu nam châm siêu hít hình nắp ve 35cm


Bộ ném phi tiêu sắt nam châm siêu hít hình nắp ve 40cm (mẫu số 1)
Giá : 230,000  VND
Bộ ném phi tiêu sắt nam châm siêu hít hình nắp ve 40cm (mẫu số 1) Bộ ném phi tiêu sắt nam châm siêu hít hình nắp ve 40cm (mẫu số 1)


Bảng phi tiêu nam châm siêu hít 40cm hình nắp ve khổng lồ (mẫu số 2)
Giá : 230,000  VND
Bảng phi tiêu nam châm siêu hít 40cm hình nắp ve khổng lồ (mẫu số 2) Bảng phi tiêu nam châm siêu hít 40cm hình nắp ve khổng lồ (mẫu số 2)


Phi tiêu từ lẻ - phi tiêu nam châm rời v1
Giá : 15,000  VND
Phi tiêu từ lẻ - phi tiêu nam châm rời v1 Phi tiêu từ lẻ - phi tiêu nam châm rời v1


Cây phi tiêu nam châm lẻ siêu hít v2
Giá : 18,000  VND
Cây phi tiêu nam châm lẻ siêu hít v2 Cây phi tiêu nam châm lẻ siêu hít v2


Bộ 3 cây phi tiêu thân cánh nhựa
Giá : 17,000  VND
Bộ 3 cây phi tiêu thân cánh nhựa Bộ 3 cây phi tiêu thân cánh nhựa


Bộ 3 cây phi tiêu nhọn lẻ cờ Anh, Mỹ, Đức, Pháp...
Giá : 35,000  VND
Bộ 3 cây phi tiêu nhọn lẻ cờ Anh, Mỹ, Đức, Pháp... Bộ 3 cây phi tiêu nhọn lẻ cờ Anh, Mỹ, Đức, Pháp...


Combo 3 cây phi tiêu nhọn thân nhựa dẻo cờ Anh Mỹ
Giá : 39,000  VND
Combo 3 cây phi tiêu nhọn thân nhựa dẻo cờ Anh Mỹ Combo 3 cây phi tiêu nhọn thân nhựa dẻo cờ Anh Mỹ


Bộ 3 cây phi tiêu kim loại chuyên nghiệp VIP 1
Giá : 100,000  VND
Bộ 3 cây phi tiêu kim loại chuyên nghiệp VIP 1 Bộ 3 cây phi tiêu kim loại chuyên nghiệp VIP 1


Bộ 3 cây phóng phi tiêu VIP 2A nguyên hộp
Giá : 120,000  VND
Bộ 3 cây phóng phi tiêu VIP 2A nguyên hộp Bộ 3 cây phóng phi tiêu VIP 2A nguyên hộp


3 cây phi tiêu nhọn loại tốt chuyên nghiệp VIP 2B nguyên bộ
Giá : 130,000  VND
3 cây phi tiêu nhọn loại tốt chuyên nghiệp VIP 2B nguyên bộ 3 cây phi tiêu nhọn loại tốt chuyên nghiệp VIP 2B nguyên bộ


Bộ 3 cây phi tiêu thép VIP 2c cao cấp
Giá : 130,000  VND
Bộ 3 cây phi tiêu thép VIP 2c cao cấp Bộ 3 cây phi tiêu thép VIP 2c cao cấp


Bô 3 cây phóng phi tiêu đồng nguyên chất chuyên nghiệp VIP 3
Giá : 140,000  VND
Bô 3 cây phóng phi tiêu đồng nguyên chất chuyên nghiệp VIP 3 Bô 3 cây phóng phi tiêu đồng nguyên chất chuyên nghiệp VIP 3


Phi tiêu kim loại nhọn dòng cao cấp & chuyên nghiệp VIP 4 nguyên bộ 3 cây
Giá : 160,000  VND
Phi tiêu kim loại nhọn dòng cao cấp & chuyên nghiệp VIP 4 nguyên bộ 3 cây Phi tiêu kim loại nhọn dòng cao cấp & chuyên nghiệp VIP 4 nguyên bộ 3 cây


Set 3 cây phi tiêu đồng VIP 5 cao cấp
Giá : 180,000  VND
Set 3 cây phi tiêu đồng VIP 5 cao cấp Set 3 cây phi tiêu đồng VIP 5 cao cấp


Bộ phi tiêu thay mũi nhọn 3 cây TM3K cao cấp
Giá : 185,000  VND
Bộ phi tiêu thay mũi nhọn 3 cây TM3K cao cấp Bộ phi tiêu thay mũi nhọn 3 cây TM3K cao cấp


Phi tiêu thay mũi nhọn thép TM3L nguyên bộ 3 cây
Giá : 190,000  VND
Phi tiêu thay mũi nhọn thép TM3L nguyên bộ 3 cây Phi tiêu thay mũi nhọn thép TM3L nguyên bộ 3 cây


Bộ 3 cây phóng phi tiêu thay mũi nhọn TM3P cao cấp
Giá : 195,000  VND
Bộ 3 cây phóng phi tiêu thay mũi nhọn TM3P cao cấp Bộ 3 cây phóng phi tiêu thay mũi nhọn TM3P cao cấp


Mũi nhọn thép thay thế cho cây phi tiêu có mã TM3x cao cấp
Giá : 18,000  VND
Mũi nhọn thép thay thế cho cây phi tiêu có mã TM3x cao cấp Mũi nhọn thép thay thế cho cây phi tiêu có mã TM3x cao cấp


Cây phi tiêu mũi nhựa cho bảng lỗ điện tử tính điểm tự động
Giá : 15,000  VND
Cây phi tiêu mũi nhựa cho bảng lỗ điện tử tính điểm tự động Cây phi tiêu mũi nhựa cho bảng lỗ điện tử tính điểm tự động


Mũi nhựa thay thế cho cây phi tiêu bảng điện tử (bộ 3 cái)
Giá : 12,000  VND
Mũi nhựa thay thế cho cây phi tiêu bảng điện tử (bộ 3 cái) Mũi nhựa thay thế cho cây phi tiêu bảng điện tử (bộ 3 cái)


Đuôi cánh của cây phi tiêu
Giá : 3,000  VND
Đuôi cánh của cây phi tiêu Đuôi cánh của cây phi tiêu


Thân cây phi tiêu thay thế bằng nhựa
Giá : 5,000  VND
Thân cây phi tiêu thay thế bằng nhựa Thân cây phi tiêu thay thế bằng nhựa


Thân phi tiêu thay thế bằng nhựa trong tinh thể chống gãy vỡ
Giá : 12,000  VND
Thân phi tiêu thay thế bằng nhựa trong tinh thể chống gãy vỡ Thân phi tiêu thay thế bằng nhựa trong tinh thể chống gãy vỡ


Thân kim loại thay thế cho cây phi tiêu
Giá : 15,000  VND
Thân kim loại thay thế cho cây phi tiêu Thân kim loại thay thế cho cây phi tiêu


Túi da đựng 3 cây phi tiêu
Giá : 18,000  VND
Túi da đựng 3 cây phi tiêu Túi da đựng 3 cây phi tiêu


Túi rút vải nhung/ bố đựng cây phi tiêu chuyên nghiệp
Giá : 18,000  VND
Túi rút vải nhung/ bố đựng cây phi tiêu chuyên nghiệp Túi rút vải nhung/ bố đựng cây phi tiêu chuyên nghiệp


Đá mài cho cây phi tiêu sắt
Giá : 15,000  VND
Đá mài cho cây phi tiêu sắt Đá mài cho cây phi tiêu sắt


Thanh đá mài phi tiêu hình chữ nhật (20x70x5mm)
Giá : 18,000  VND
Thanh đá mài phi tiêu hình chữ nhật (20x70x5mm) Thanh đá mài phi tiêu hình chữ nhật (20x70x5mm)


Bong bóng hình bầu dục dùng cho trò chơi phóng phi tiêu
Giá : 500  VND
Bong bóng hình bầu dục dùng cho trò chơi phóng phi tiêu Bong bóng hình bầu dục dùng cho trò chơi phóng phi tiêu


Bảng sắt ghi điểm trò chơi phóng phi tiêu đúng chuẩn quốc tế
Giá : 75,000  VND
Bảng sắt ghi điểm trò chơi phóng phi tiêu đúng chuẩn quốc tế Bảng sắt ghi điểm trò chơi phóng phi tiêu đúng chuẩn quốc tế


Hộp hù dọa ma quà tặng siêu vui nhộn và độc đáo
Giá : 95,000  VND
Hộp hù dọa ma quà tặng siêu vui nhộn và độc đáo Hộp hù dọa ma quà tặng siêu vui nhộn và độc đáo


Hộp dọa ma loại lớn có đèn led, phát âm thanh
Giá : 120,000  VND
Hộp dọa ma loại lớn có đèn led, phát âm thanh Hộp dọa ma loại lớn có đèn led, phát âm thanh


Sổ tay bí kíp võ công V1 (giấy tập)
Giá : 32,000  VND
Sổ tay bí kíp võ công V1 (giấy tập) Sổ tay bí kíp võ công V1 (giấy tập)


Sổ tay bí kíp Kungfu V2 (giấy be)
Giá : 40,000  VND
Sổ tay bí kíp Kungfu V2 (giấy be) Sổ tay bí kíp Kungfu V2 (giấy be)


THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CỦA BẠN
TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG :