Đèn Filament cổ điển - Shop độc và lạ - www.hanglahangdoc.com
Bóng đèn Filament ST64 sợi đốt 40W đui chuẩn E27 220V
Giá : 55,000  VND
Bóng đèn Filament ST64 sợi đốt 40W đui chuẩn E27 220V Bóng đèn Filament ST64 sợi đốt 40W đui chuẩn E27 220V


Bóng đèn Edison 40W sợi đốt G80 cổ điển
Giá : 65,000  VND
Bóng đèn Edison 40W sợi đốt G80 cổ điển Bóng đèn Edison 40W sợi đốt G80 cổ điển


Bóng đèn điện Retro T45 Filament sợi đốt 220V - 40W
Giá : 55,000  VND
Bóng đèn điện Retro T45 Filament sợi đốt 220V - 40W Bóng đèn điện Retro T45 Filament sợi đốt 220V - 40W


Bóng đèn điện sợi wolfram Edison vintage T185 E27 220V-40W
Giá : 65,000  VND
Bóng đèn điện sợi wolfram Edison vintage T185 E27 220V-40W Bóng đèn điện sợi wolfram Edison vintage T185 E27 220V-40W


Bóng đèn sợi đốt Filament T300 40W-220V (Retro style)
Giá : 75,000  VND
Bóng đèn sợi đốt Filament T300 40W-220V (Retro style) Bóng đèn sợi đốt Filament T300 40W-220V (Retro style)


Bóng đèn filament led 4 tim sợi A60 4W-E27
Giá : 52,000  VND
Bóng đèn filament led 4 tim sợi A60 4W-E27 Bóng đèn filament led 4 tim sợi A60 4W-E27


Bóng đèn led edison ST64 220V - 4W cổ điển
Giá : 57,000  VND
Bóng đèn led edison ST64 220V - 4W cổ điển Bóng đèn led edison ST64 220V - 4W cổ điển


Bòng đèn led filament dạng sợi G95 4W đui chuẩn E27
Giá : 72,000  VND
Bòng đèn led filament dạng sợi G95 4W đui chuẩn E27 Bòng đèn led filament dạng sợi G95 4W đui chuẩn E27


Bóng đèn led 4 sợi tim filament G125 E27-4W
Giá : 95,000  VND
Bóng đèn led 4 sợi tim filament G125 E27-4W Bóng đèn led 4 sợi tim filament G125 E27-4W


Bóng đèn ST64 led kiểu pháo hoa Retro Filament trang trí 3W E27
Giá : 150,000  VND
Bóng đèn ST64 led kiểu pháo hoa Retro Filament trang trí 3W E27 Bóng đèn ST64 led kiểu pháo hoa Retro Filament trang trí 3W E27


Bóng đèn trang trí Edison led cây thông G80 220V-3W
Giá : 170,000  VND
Bóng đèn trang trí Edison led cây thông G80 220V-3W Bóng đèn trang trí Edison led cây thông G80 220V-3W


Bóng đèn Filament led pháo hoa G95 E27 220V - 3W Retro style
Giá : 190,000  VND
Bóng đèn Filament led pháo hoa G95 E27 220V - 3W Retro style Bóng đèn Filament led pháo hoa G95 E27 220V - 3W Retro style


Bóng đèn G125 Edison 3W led kiểu cây thông Noel
Giá : 205,000  VND
Bóng đèn G125 Edison 3W led kiểu cây thông Noel Bóng đèn G125 Edison 3W led kiểu cây thông Noel


Bóng đèn điện trang trí cổ điển Filament T10 3W led hình pháo hoa
Giá : 170,000  VND
Bóng đèn điện trang trí cổ điển Filament T10 3W led hình pháo hoa Bóng đèn điện trang trí cổ điển Filament T10 3W led hình pháo hoa


Bóng đèn led thông Noel Edison G125 hình kim cương 3W
Giá : 220,000  VND
Bóng đèn led thông Noel Edison G125 hình kim cương 3W Bóng đèn led thông Noel Edison G125 hình kim cương 3W


Bóng đèn hình tim Filament led kiểu cây thông 2W (Christmas led Edison Heart Bulb)
Giá : 230,000  VND
Bóng đèn hình tim Filament led kiểu cây thông 2W (Christmas led Edison Heart Bulb) Bóng đèn hình tim Filament led kiểu cây thông 2W (Christmas led Edison Heart Bulb)


Đui đèn chia đôi (1 ra 2) chuẩn E27
Giá : 21,000  VND
Đui đèn chia đôi (1 ra 2) chuẩn E27 Đui đèn chia đôi (1 ra 2) chuẩn E27


Bô đui công tắc dây đèn thả gắn trần cho bóng filament
Giá : 75,000  VND
Bô đui công tắc dây đèn thả gắn trần cho bóng filament Bô đui công tắc dây đèn thả gắn trần cho bóng filament


THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CỦA BẠN
TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG :