Đồ chơi quán Bar - Shop độc và lạ - www.hanglahangdoc.com
Chuông Halli Galli để bàn cơ học gọi phục vụ, nhà bếp
Giá : 65,000  VND
Chuông Halli Galli để bàn cơ học gọi phục vụ, nhà bếp Chuông Halli Galli để bàn cơ học gọi phục vụ, nhà bếp


Bình rót rượu bình cứu hỏa độc đáo
Giá : 330,000  VND
Bình rót rượu bình cứu hỏa độc đáo Bình rót rượu bình cứu hỏa độc đáo


Vòng quay uống rượu Roulette V2
Giá : 370,000  VND
Vòng quay uống rượu Roulette V2 Vòng quay uống rượu Roulette V2


Ly nhựa phát sáng đổi màu (200ml) V1
Giá : 75,000  VND
Ly nhựa phát sáng đổi màu (200ml) V1 Ly nhựa phát sáng đổi màu (200ml) V1


Ly đổi màu thần kỳ, phát sáng khi đổ nước (200ml) V2
Giá : 80,000  VND
Ly đổi màu thần kỳ, phát sáng khi đổ nước (200ml) V2 Ly đổi màu thần kỳ, phát sáng khi đổ nước (200ml) V2


Ly tự động phát sáng khi có nước hình đuôi cá (200ml) V3
Giá : 90,000  VND
Ly tự động phát sáng khi có nước hình đuôi cá (200ml) V3 Ly tự động phát sáng khi có nước hình đuôi cá (200ml) V3


Ly rượu quán bar phát sáng hình lốc xoáy (270ml) V4
Giá : 85,000  VND
Ly rượu quán bar phát sáng hình lốc xoáy (270ml) V4 Ly rượu quán bar phát sáng hình lốc xoáy (270ml) V4


Cốc tự phát sáng khi đổ nước hình trụ (280ml) V5
Giá : 80,000  VND
Cốc tự phát sáng khi đổ nước hình trụ (280ml) V5 Cốc tự phát sáng khi đổ nước hình trụ (280ml) V5


Ly uống rượu phát sáng khi đổ nước (300ml) V6
Giá : 85,000  VND
Ly uống rượu phát sáng khi đổ nước (300ml) V6 Ly uống rượu phát sáng khi đổ nước (300ml) V6


Cốc rượu quán bar phát sáng led 7 màu (300ml) V7
Giá : 85,000  VND
Cốc rượu quán bar phát sáng led 7 màu (300ml) V7 Cốc rượu quán bar phát sáng led 7 màu (300ml) V7


Cốc phát sáng led 7 màu rồng cuộn sang trọng (300ml) V8
Giá : 90,000  VND
Cốc phát sáng led 7 màu rồng cuộn sang trọng (300ml) V8 Cốc phát sáng led 7 màu rồng cuộn sang trọng (300ml) V8


Ly phát sáng thần kỳ 7 màu hình Rồng cuộn (300ml) V9
Giá : 95,000  VND
Ly phát sáng thần kỳ 7 màu hình Rồng cuộn (300ml) V9 Ly phát sáng thần kỳ 7 màu hình Rồng cuộn (300ml) V9


Ly rượu phát sáng 7 màu hình cá chép (300ml) V10
Giá : 95,000  VND
Ly rượu phát sáng 7 màu hình cá chép (300ml) V10 Ly rượu phát sáng 7 màu hình cá chép (300ml) V10


Ly phát sáng đổi màu thần kỳ trái tim (300ml) V11
Giá : 90,000  VND
Ly phát sáng đổi màu thần kỳ trái tim (300ml) V11 Ly phát sáng đổi màu thần kỳ trái tim (300ml) V11


Ly thần ký 7 màu phát sáng kiểu tảng băng (310ml) V12
Giá : 85,000  VND
Ly thần ký 7 màu phát sáng kiểu tảng băng (310ml) V12 Ly thần ký 7 màu phát sáng kiểu tảng băng (310ml) V12


Cốc phát sáng đèn led đổi màu khi rót nước (310ml) V13
Giá : 85,000  VND
Cốc phát sáng đèn led đổi màu khi rót nước (310ml) V13 Cốc phát sáng đèn led đổi màu khi rót nước (310ml) V13


Ly uống bia phát sáng đèn led 7 màu thần kỳ (370ml) V14
Giá : 85,000  VND
Ly uống bia phát sáng đèn led 7 màu thần kỳ (370ml) V14 Ly uống bia phát sáng đèn led 7 màu thần kỳ (370ml) V14


Ly bia phát sáng tự động hình đầu lâu (420ml) V15
Giá : 95,000  VND
Ly bia phát sáng tự động hình đầu lâu (420ml) V15 Ly bia phát sáng tự động hình đầu lâu (420ml) V15


Ly rượu vang phát đèn led 7 màu (310ml) V16
Giá : 85,000  VND
Ly rượu vang phát đèn led 7 màu (310ml)  V16 Ly rượu vang phát đèn led 7 màu (310ml)  V16


Cốc uống rượu vang phát sáng độc đáo (300ml) V17
Giá : 85,000  VND
Cốc uống rượu vang phát sáng độc đáo (300ml) V17 Cốc uống rượu vang phát sáng độc đáo (300ml) V17


Ly rượu đầu lâu 3D ấn tượng
Giá : 95,000  VND
Ly rượu đầu lâu 3D ấn tượng Ly rượu đầu lâu 3D ấn tượng


Đầu rót pha chế rượu của bartender version 1
Giá : 30,000  VND
Đầu rót pha chế rượu của bartender version 1 Đầu rót pha chế rượu của bartender version 1


Đầu rót định mức 30ml (có bi lăn) các loại rượu mạnh
Giá : 49,000  VND
Đầu rót định mức 30ml (có bi lăn) các loại rượu mạnh Đầu rót định mức 30ml (có bi lăn) các loại rượu mạnh


Đầu rót rượu vang version 1
Giá : 25,000  VND
Đầu rót rượu vang version 1 Đầu rót rượu vang version 1


Vòi rót & phục vụ rượu có chốt chặn (version 2)
Giá : 32,000  VND
Vòi rót & phục vụ rượu có chốt chặn (version 2) Vòi rót & phục vụ rượu có chốt chặn (version 2)


Bình lắc bartender pha rượu 250ml (shaker jar)
Giá : 85,000  VND
Bình lắc bartender pha rượu 250ml (shaker jar) Bình lắc bartender pha rượu 250ml (shaker jar)


THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CỦA BẠN
TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG :