Đồ chơi quán Bar - Shop độc và lạ - www.hanglahangdoc.com
Bình rót rượu bình cứu hỏa độc đáo
Giá : 330,000  VND
Bình rót rượu bình cứu hỏa độc đáo Bình rót rượu bình cứu hỏa độc đáo


Vòng quay uống rượu Roulette V2
Giá : 370,000  VND
Vòng quay uống rượu Roulette V2 Vòng quay uống rượu Roulette V2


Ly đổi màu thần kỳ, phát sáng khi đổ nước
Giá : 80,000  VND
Ly đổi màu thần kỳ, phát sáng khi đổ nước Ly đổi màu thần kỳ, phát sáng khi đổ nước


Ly rượu đầu lâu 3D ấn tượng
Giá : 95,000  VND
Ly rượu đầu lâu 3D ấn tượng Ly rượu đầu lâu 3D ấn tượng


Đầu rót pha chế rượu của bartender version 1
Giá : 30,000  VND
Đầu rót pha chế rượu của bartender version 1 Đầu rót pha chế rượu của bartender version 1


Đầu rót định mức 30ml (có bi lăn) các loại rượu mạnh
Giá : 49,000  VND
Đầu rót định mức 30ml (có bi lăn) các loại rượu mạnh Đầu rót định mức 30ml (có bi lăn) các loại rượu mạnh


Đầu rót rượu vang version 1
Giá : 25,000  VND
Đầu rót rượu vang version 1 Đầu rót rượu vang version 1


Vòi rót & phục vụ rượu có chốt chặn (version 2)
Giá : 32,000  VND
Vòi rót & phục vụ rượu có chốt chặn (version 2) Vòi rót & phục vụ rượu có chốt chặn (version 2)


Bình lắc bartender pha rượu 250ml (shaker jar)
Giá : 85,000  VND
Bình lắc bartender pha rượu 250ml (shaker jar) Bình lắc bartender pha rượu 250ml (shaker jar)


THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CỦA BẠN
TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG :