Mô hình 3D nhựa thông - Shop độc và lạ - www.hanglahangdoc.com
Tượng trang trí nhà bác học Albert Einstein (7x6.5x16.5cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng trang trí nhà bác học Albert Einstein (7x6.5x16.5cm) Tượng trang trí nhà bác học Albert Einstein (7x6.5x16.5cm)


Tượng Thomas Edison, nhà phát minh vĩ đại (7x6.5x16.5cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng Thomas Edison, nhà phát minh vĩ đại (7x6.5x16.5cm) Tượng Thomas Edison, nhà phát minh vĩ đại (7x6.5x16.5cm)


Tượng Galileo Galilei, cha đẻ của khoa học hiện đại (8x5.5x15cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng Galileo Galilei, cha đẻ của khoa học hiện đại (8x5.5x15cm) Tượng Galileo Galilei, cha đẻ của khoa học hiện đại (8x5.5x15cm)


Tượng Isaac Newton, nhà vật lý lỗi lạc nhất mọi thời đại (7x6.5x16.5cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng Isaac Newton, nhà vật lý lỗi lạc nhất mọi thời đại (7x6.5x16.5cm) Tượng Isaac Newton, nhà vật lý lỗi lạc nhất mọi thời đại (7x6.5x16.5cm)


Tượng cha đẻ thuyết tiến hóa - Charles Darwin (8x8x17cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng cha đẻ thuyết tiến hóa - Charles Darwin (8x8x17cm) Tượng cha đẻ thuyết tiến hóa - Charles Darwin (8x8x17cm)


Tượng Mari Curie, nhà vật lý & hóa học nổi tiếng (7x6.5x16.5cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng Mari Curie, nhà vật lý & hóa học nổi tiếng (7x6.5x16.5cm) Tượng Mari Curie, nhà vật lý & hóa học nổi tiếng (7x6.5x16.5cm)


Tượng Leonardo Da Vinci, một thiên tài toàn năng (7x7x16cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng Leonardo Da Vinci, một thiên tài toàn năng (7x7x16cm) Tượng Leonardo Da Vinci, một thiên tài toàn năng (7x7x16cm)


Mô hình nhựa thông 3D Mozart, nhà soạn nhạc vĩ đại
Giá : 295,000  VND
Mô hình nhựa thông 3D Mozart, nhà soạn nhạc vĩ đại Mô hình nhựa thông 3D Mozart, nhà soạn nhạc vĩ đại


Mô hình 3D nhựa thông nhà soạn nhạc nổi tiếng Beethoven sinh động
Giá : 295,000  VND
Mô hình 3D nhựa thông nhà soạn nhạc nổi tiếng Beethoven sinh động Mô hình 3D nhựa thông nhà soạn nhạc nổi tiếng Beethoven sinh động


Tượng nữ hoàng Cleopatra, biểu tượng sắc đẹp & quyền lực Ai Cập cổ đại (7x7.5x16cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng nữ hoàng Cleopatra, biểu tượng sắc đẹp & quyền lực Ai Cập cổ đại (7x7.5x16cm) Tượng nữ hoàng Cleopatra, biểu tượng sắc đẹp & quyền lực Ai Cập cổ đại (7x7.5x16cm)


Tượng Khổng Tử người sáng lập Nho giáo (7.5x7.5x16cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng Khổng Tử người sáng lập Nho giáo (7.5x7.5x16cm) Tượng Khổng Tử người sáng lập Nho giáo (7.5x7.5x16cm)


Tượng Napoleon, nhà quân sự & chính trị tiêu biểu (7x6.5x16.5cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng Napoleon, nhà quân sự & chính trị tiêu biểu (7x6.5x16.5cm) Tượng Napoleon, nhà quân sự & chính trị tiêu biểu (7x6.5x16.5cm)


Mô hình 3D nhựa thông Thành Cát Tư Hãn, nhà quân sự lỗi lạc
Giá : 295,000  VND
Mô hình 3D nhựa thông Thành Cát Tư Hãn, nhà quân sự lỗi lạc Mô hình 3D nhựa thông Thành Cát Tư Hãn, nhà quân sự lỗi lạc


Mô hình vua Sejong (Lý thế tông hoàng đế) Hàn Quốc
Giá : 295,000  VND
Mô hình vua Sejong (Lý thế tông hoàng đế) Hàn Quốc Mô hình vua Sejong (Lý thế tông hoàng đế) Hàn Quốc


Mô hình danh tướng Lý Thuấn Thần (Yi Sun-Sin), Triều Tiên
Giá : 295,000  VND
Mô hình danh tướng Lý Thuấn Thần (Yi Sun-Sin), Triều Tiên Mô hình danh tướng Lý Thuấn Thần (Yi Sun-Sin), Triều Tiên


Tượng vua hề Sác-lô thủ công trang trí vintage (7x6.5x16.5cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng vua hề  Sác-lô thủ công trang trí vintage (7x6.5x16.5cm) Tượng vua hề  Sác-lô thủ công trang trí vintage (7x6.5x16.5cm)


Tượng nhà thám hiểm Christopher Columbus (7x6.5x16.5cm)
Giá : 295,000  VND
Tượng nhà thám hiểm Christopher Columbus (7x6.5x16.5cm) Tượng nhà thám hiểm Christopher Columbus (7x6.5x16.5cm)


Mô hình 3D thu nhỏ tượng cầu thủ Pele, Brasil (vua bóng đá)
Giá : 295,000  VND
Mô hình 3D thu nhỏ tượng cầu thủ Pele, Brasil (vua bóng đá) Mô hình 3D thu nhỏ tượng cầu thủ Pele, Brasil (vua bóng đá)


Tượng anh hùng dân tộc Mahatma Gandhi Ấn Độ
Giá : 295,000  VND
Tượng anh hùng dân tộc Mahatma Gandhi Ấn Độ Tượng anh hùng dân tộc Mahatma Gandhi Ấn Độ


Mô hình nhà lãnh đạo Tôn Trung Sơn bằng thủ công
Giá : 295,000  VND
Mô hình nhà lãnh đạo Tôn Trung Sơn bằng thủ công Mô hình nhà lãnh đạo Tôn Trung Sơn bằng thủ công


Tượng Lý Tiểu Long thu nhỏ bằng nhựa thông
Giá : 295,000  VND
Tượng Lý Tiểu Long thu nhỏ bằng nhựa thông Tượng Lý Tiểu Long thu nhỏ bằng nhựa thông


Tượng mô hình 3D nhựa thông nhà bác học Louis Pasteur
Giá : 295,000  VND
Tượng mô hình 3D nhựa thông nhà bác học Louis Pasteur Tượng mô hình 3D nhựa thông nhà bác học Louis Pasteur


Mô hình tượng 3D trang trí nhà khoa học Alfred Bernhard Nobel, Thụy Diển
Giá : 295,000  VND
Mô hình tượng 3D trang trí nhà khoa học Alfred Bernhard Nobel, Thụy Diển Mô hình tượng 3D trang trí nhà khoa học Alfred Bernhard Nobel, Thụy Diển


Tượng nhà văn Lev Tolstoy, Nga trang trí độc đáo
Giá : 295,000  VND
Tượng nhà văn Lev Tolstoy, Nga trang trí độc đáo Tượng nhà văn Lev Tolstoy, Nga trang trí độc đáo


Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni trang trọng
Giá : 295,000  VND
Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni trang trọng Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni trang trọng


Tượng chúa Jesus nhựa thông cao cấp
Giá : 295,000  VND
Tượng chúa Jesus nhựa thông cao cấp Tượng chúa Jesus nhựa thông cao cấp


Mô hình 3D thu nhỏ của nhà viết kịch William Shakespeare nổi tiếng
Giá : 295,000  VND
Mô hình 3D thu nhỏ của nhà viết kịch William Shakespeare nổi tiếng Mô hình 3D thu nhỏ của nhà viết kịch William Shakespeare nổi tiếng


Tượng 3D thu nhỏ cao cấp của Alexander Đại đế
Giá : 295,000  VND
Tượng 3D thu nhỏ cao cấp của Alexander Đại đế Tượng 3D thu nhỏ cao cấp của Alexander Đại đế


Tượng Bill Gate 3D thu nhỏ trang trí độc đáo
Giá : 295,000  VND
Tượng Bill Gate 3D thu nhỏ trang trí độc đáo Tượng Bill Gate 3D thu nhỏ trang trí độc đáo


Mô hình tượng tổng thống Hoa Kỳ thứ 16 - Abraham Lincoln
Giá : 295,000  VND
Mô hình tượng tổng thống Hoa Kỳ thứ 16 - Abraham Lincoln Mô hình tượng tổng thống Hoa Kỳ thứ 16 - Abraham Lincoln


Tượng nhà điêu khắc nổi tiếng Michelangelo (Phục hưng Ý)
Giá : 295,000  VND
Tượng nhà điêu khắc nổi tiếng Michelangelo (Phục hưng Ý) Tượng nhà điêu khắc nổi tiếng Michelangelo (Phục hưng Ý)


Mô hình trang trí Khải Hoàn Môn (Pháp) mang phong cách cổ điển
Giá : 320,000  VND
Mô hình trang trí Khải Hoàn Môn (Pháp) mang phong cách cổ điển Mô hình trang trí Khải Hoàn Môn (Pháp) mang phong cách cổ điển


Mô hình 3D trang trí tượng Nữ thần Tự do, Mỹ sống động
Giá : 360,000  VND
Mô hình 3D trang trí tượng Nữ thần Tự do, Mỹ sống động Mô hình 3D trang trí tượng Nữ thần Tự do, Mỹ sống động


Mô hình cung điện mùa đông ở Vienna, Áo (Schönbrunn Palais)
Giá : 350,000  VND
Mô hình cung điện mùa đông ở Vienna, Áo (Schönbrunn Palais) Mô hình cung điện mùa đông ở Vienna, Áo (Schönbrunn Palais)


Mô hình 3D thu nhỏ cung điện Potala (nhựa thông), Tây Tạng
Giá : 470,000  VND
Mô hình 3D thu nhỏ cung điện Potala (nhựa thông), Tây Tạng Mô hình 3D thu nhỏ cung điện Potala (nhựa thông), Tây Tạng


Mô hình đấu trường La Mã nhựa thông 3D (Colosseum, Rome, Ý)
Giá : 360,000  VND
Mô hình đấu trường La Mã nhựa thông 3D (Colosseum, Rome, Ý) Mô hình đấu trường La Mã nhựa thông 3D (Colosseum, Rome, Ý)


Mô hình 3D thu nhỏ kim tự tháp Maya, Mexico (El Castillo)
Giá : 420,000  VND
Mô hình 3D thu nhỏ kim tự tháp Maya, Mexico (El Castillo) Mô hình 3D thu nhỏ kim tự tháp Maya, Mexico (El Castillo)


Nhân sư & kim tự tháp Ai Cập 3D thu nhỏ, trang trí độc đáo
Giá : 420,000  VND
Nhân sư & kim tự tháp Ai Cập 3D thu nhỏ, trang trí độc đáo Nhân sư & kim tự tháp Ai Cập 3D thu nhỏ, trang trí độc đáo


Mô hình tòa nhà quốc hội Anh quốc (Westminster Palace)
Giá : 490,000  VND
Mô hình tòa nhà quốc hội Anh quốc (Westminster Palace) Mô hình tòa nhà quốc hội Anh quốc (Westminster Palace)


Điện Buckingham mô hình thủ công 3D thu nhỏ
Giá : 340,000  VND
Điện Buckingham mô hình thủ công 3D thu nhỏ Điện Buckingham mô hình thủ công 3D thu nhỏ


Mô hình vương cung thánh đường Thánh Pedro, Vatican, Italia
Giá : 450,000  VND
Mô hình vương cung thánh đường Thánh Pedro, Vatican, Italia Mô hình vương cung thánh đường Thánh Pedro, Vatican, Italia


Mô hình 3D thủ công nhà thờ chánh tòa Cologne, Đức
Giá : 450,000  VND
Mô hình 3D thủ công nhà thờ chánh tòa Cologne, Đức Mô hình 3D thủ công nhà thờ chánh tòa Cologne, Đức


Nhà trắng thu nhỏ 3D độc đáo (White House, USA)
Giá : 350,000  VND
Nhà trắng thu nhỏ 3D độc đáo (White House, USA) Nhà trắng thu nhỏ 3D độc đáo (White House, USA)


Đền Angkor Wat, SiemRep, Campuchia thu nhỏ
Giá : 420,000  VND
Đền Angkor Wat, SiemRep, Campuchia thu nhỏ Đền Angkor Wat, SiemRep, Campuchia thu nhỏ


Mô hình 3D phế tích ngôi đền Parthenon, Athens, Hy Lạp thu nhỏ
Giá : 450,000  VND
Mô hình 3D phế tích ngôi đền Parthenon, Athens, Hy Lạp thu nhỏ Mô hình 3D phế tích ngôi đền Parthenon, Athens, Hy Lạp thu nhỏ


Đền Taj Mahal thu nhỏ bằng nhựa thông (127x127x78mm)
Giá : 450,000  VND
Đền Taj Mahal thu nhỏ bằng nhựa thông (127x127x78mm) Đền Taj Mahal thu nhỏ bằng nhựa thông (127x127x78mm)


Mô hình 3D nhựa thông điện Kremlin, Nga cực đẹp
Giá : 580,000  VND
Mô hình 3D nhựa thông điện Kremlin, Nga cực đẹp Mô hình 3D nhựa thông điện Kremlin, Nga cực đẹp


Mô hình 3D nhựa thông thu nhỏ trang trí chùa Một Cột, Việt Nam
Giá : 370,000  VND
Mô hình 3D nhựa thông thu nhỏ trang trí chùa Một Cột, Việt Nam Mô hình 3D nhựa thông thu nhỏ trang trí chùa Một Cột, Việt Nam


Mô hình nhà thờ Đức Bà, Paris - Pháp (Catherale Notre Dame)
Giá : 410,000  VND
Mô hình nhà thờ Đức Bà, Paris - Pháp (Catherale Notre Dame) Mô hình nhà thờ Đức Bà, Paris - Pháp (Catherale Notre Dame)


Mô hình 3D thu nhỏ tượng Moai đảo Phục sinh - Chile
Giá : 350,000  VND
Mô hình 3D thu nhỏ tượng Moai đảo Phục sinh - Chile Mô hình 3D thu nhỏ tượng Moai đảo Phục sinh - Chile


Mô hình thánh địa Machu Picchu thu nhỏ độc đáo
Giá : 460,000  VND
Mô hình thánh địa Machu Picchu thu nhỏ độc đáo Mô hình thánh địa Machu Picchu thu nhỏ độc đáo


THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CỦA BẠN
TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG :